Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek

16 Van de gheslachten van Koren oft Graen Planten Alfabetisch
17 Van de Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
18 Van de Miswassen van 't Koren ende Hauw-vruchten Planten Alfabetisch
19 Van de soorten van Gras ende Klaveren Planten Alfabetisch
20 Van de Water-cruyden ende dierghelijck ghewas Planten Alfabetisch
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 4 Boek 20,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Trapa natans   Waternoot Minckijsers, Noten (Water) Deel 4 Boek 20, 1
Potamogeton lucens ? glanzig fonteinkruid Fonteyncruydt (Tweede oft Groot) Deel 4 Boek 20, 2
Persicaria amphibia   Veenwortel Fonteyncruydt (Eerste) Deel 4 Boek 20, 2
Potamogeton perfoliatus   doorgroeid fonteinkruid Fonteyncruydt (Derde oft Kleyn) Deel 4 Boek 20, 2
Hydrocharis morsusranae   Kikkerbeet Plompen (Kleyne), Vorschenbeet Deel 4 Boek 20, 3
Hottonia palustris   waterviolier Violieren (Water) Deel 4 Boek 20, 4
Nymphaea alba   Witte waterlelie Plompen (Witte) Deel 4 Boek 20, 5
Nymphaea tetragona ?   Plompen (Kleyne Witte) Deel 4 Boek 20, 5
Nuphar lutea   Gele plomp Plompen (Geele) Deel 4 Boek 20, 5
Nuphar pumila   kleine plomp Plompen (Kleyne Geele) Deel 4 Boek 20, 5
Lemna minor   Klein kroos Endengroen, Linsen (Water) Deel 4 Boek 20, 6
Ranunculus aquatilis   Fijne waterranonkel Hanenvoet (Water), Levercruydt (Water) Deel 4 Boek 20, 7
Sagittaria sagittifolia   pijlkruid Serpentstonghen (Groote) Deel 4 Boek 20, 8
Sagittaria sagittifolia   pijlkruid (kleinere vorm) Serpentstonghen (Kleyne) Deel 4 Boek 20, 8
Stratiotes aloides   Krabbenscheer Krabbenklauw, Ruyterscruydt (Water) Deel 4 Boek 20, 9
Sium latifolium   Grote watereppe Eppe (Eerste oft Groote Water) Deel 4 Boek 20, 10
Berula erecta   Kleine watereppe Eppe (Tweede oft Kleyne Water) Deel 4 Boek 20, 10
Oenanthe fistulosa ? pijptorkruid Biesen (Welrieckende Water) Deel 4 Boek 20, 11
Oenanthe aquatica   watertorkruid Eppe (Derde Water) Deel 4 Boek 20, 12
Rorippa nasturtiumaquaticum   witte waterkers Kersse (Water) Deel 4 Boek 20, 13
Cardamine pratensis Pinksterbloem     Kersse (Kleyn Water), Koeckoecksbloeme Deel 4 Boek 20, 14
Veronica beccabunga   Beekpunge Punghen (Beeck oft Water) Deel 4 Boek 20, 15
Cochlearia officinalis subsp. officinalis   Echt lepelblad Lepelcruydt (Ghemeyn) Deel 4 Boek 20, 16
Cochlearia officinalis subsp. anglica   Engels lepelblad Lepelcruydt (Engelsch) Deel 4 Boek 20, 16
Bidens tripartita   Veerdelig tandzaad Boelkenscruydt (Water), Boelkenscruydt Wijfken Deel 4 Boek 20, 17
Lycopus europaeus   Wolfspoot Andoren (Water), Malrove (Water) Deel 4 Boek 20, 18
Tussilago farfara   Klein hoefblad Hoefbladeren Deel 4 Boek 20, 19
Petasites hybridus   Groot hoefblad Dockebladeren, Pestilentiewortel Deel 4 Boek 20, 20
Caltha palustris   Dotterbloem Dotterbloemen, Dottercruydt, Goudtbloemen (Water) Deel 4 Boek 20, 21
Epimedium alpinum   epimedium (elfenbloem) Epimedium Deel 4 Boek 20, 22
Potentilla anserina   Zilverschoon Ganserick Deel 4 Boek 20, 23
Lysimachia nummularia   penningkruid Penninckcruydt Deel 4 Boek 20, 24
Butomus umbellatus   Zwanenbloem Biese (Bloem), Lisch (Water) Deel 4 Boek 20, 25
Lobelia dortmanna waterlobelia     Gladiolus (Meer oft Poel) Deel 4 Boek 20, 25
Sparganium erectum   Grote egelskop Gras (Eerste Riet) Deel 4 Boek 20, 26
Sparganium emersum   kleine egelskop Gras (Tweede Riet) Deel 4 Boek 20, 26
Phragmites australis (vgl. Miscanthus)   riet Riet (Deck oft Ghemeyn) Deel 4 Boek 20, 27
Arundo donax   pijlriet Riet (Cypersch oft Spaensch) Deel 4 Boek 20, 27
Typha latifolia   Grote lisdodde Donsen, Lischdodden Deel 4 Boek 20, 28
Schoenoplectus lacustris   mattenbies Biesen (Matten) Deel 4 Boek 20, 29
Juncus effusus   pitrus Biesen (Onscherpe oft Sachte) Deel 4 Boek 20, 29
Juncus inflexus   zeegroene rus Biesen (Scherpe oft Ysere) Deel 4 Boek 20, 29
Alisma plantagoaquatica   Grote waterweegbree Wechbree (Water) Deel 4 Boek 20, 30
Lysimachia thyrsiflora   moeraswederik Wederick (Water) Deel 4 Boek 20, 31
Persicaria hydropiper   Waterpeper Peper (Water) Deel 4 Boek 20, 32
Persicaria maculosa   Perzikkruid Persencruydt Deel 4 Boek 20, 33

^Naar het begin van deze pagina