Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

De herkende planten in dit deel

Huidige botanische naam ?

Alle foto's van

Overzicht Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk Plantago PlantIndex
Abutilon theophrasti       Fluweelblad Abutilon Cruydt-boeck 5, 21, 30  
Acanthus mollis       Zachte acanthus Acanthus (Tammen oft Sachten), Berenklauw Cruydt-boeck 5, 25, 1  
Acanthus spinosus       Doornige berenklauw Acanthus (Wilden oft Stekenden) Cruydt-boeck 5, 25, 1  
Achillea ptarmica       Wilde bertram Dragon (Wilden), Ptarmice, Tandtcruydt (Wildt) Cruydt-boeck 5, 24, 18  
Alcea rosea       (Dubbel en Gevuld) Stokroos (dubbel en gevuldbloemig, diverse kleuren) Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst oft Winter) Cruydt-boeck 5, 21, 27  
Alcea rosea       Stokroos Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst oft Winter) Cruydt-boeck 5, 21, 27  
Alliaria petiolata       Lookzonderlook Loock sonder Loock Cruydt-boeck 5, 23, 16  
Allium ampeloprasum var. ampeloprasum       Wilde prei (olifantenknoflook) Pareye (Wijngaerdt) Cruydt-boeck 5, 23, 20  
Allium ampeloprasum var. porrum       Prei Prason cephaloton, Porrum, Porrum capitatum, Pareye "die niet afghesneden en wordt"
Allium porrum Prei, (gekweekt om de "bol", de bladschede)
Loock (Poer oft Porrey), Pareye (Bol oft Kop), Pareye (Ongheschoren oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 5, 23, 18  
Allium cepa       Ui Ajuyn (Ronden) Cruydt-boeck 5, 23, 17  
Allium porrum       Prei (gekweekt om het blad) Pareye (Gheschoren oft Ghesneden) Cruydt-boeck 5, 23, 18  
Allium sativum       Knoflook Loock (Eerste Tam oft Ghemeyn) Cruydt-boeck 5, 23, 12  
Allium schoenoprasum       Bieslook Loock (Bies), Pareye (Bies) Cruydt-boeck 5, 23, 19  
Allium subhirsutum ?       Moly met smalle bladeren Cruydt-boeck 5, 23, 15  
Allium ursinum       Daslook Loock (Wildt) met breede bladeren, Loock (Das) Cruydt-boeck 5, 23, 13  
Allium victoriale       Alpenlook Loock (Bergh) Cruydt-boeck 5, 23, 14  
Allium vineale       Kraailook Loock (Wildt) met smalle bladeren Cruydt-boeck 5, 23, 13  
Althaea officinalis       Heemst Huemst (Witten), Maluwe (Witte) Cruydt-boeck 5, 21, 29  
Amaranthus blitum       kleine majer Maier (Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus blitum var. oleraceus ?       Maier (Groot Roodt) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus caudatus       Kattenstaartamarant Fluweelbloemen (Groote bleeckroode) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus hybridus var. erythrostachys ?       Fluweelbloemen (Donckerpupure) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus retroflexus ?     Papegaaienkruid Maier (Ghespickelt oft Gheplackt), Papegaeyencruydt Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Ammi visnaga       Fijn akkerscherm Gingidium (Tweede), Visnaga Cruydt-boeck 5, 24, 12  
Anchusa arvensis       Kromhals Buglosse (Wilde oft Kleyne) Cruydt-boeck 5, 21, 10  
Anchusa azurea ?     Blauwe ossentong Anchusa Alcibiadion Cruydt-boeck 5, 21, 11  
Anchusa officinalis       Gewone ossentong Buglosse (Ghemeyne), Ossentonghe (Groote oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 10  
Anchusa undulata ?       Anchusa (Derde), Orcanette Cruydt-boeck 5, 21, 11  
Anchusa undulata ?       Anchusa (Derde), Orcanette Cruydt-boeck 5, 21, 10  
Anthriscus cerefolium       Echte kervel Kervel Cruydt-boeck 5, 24, 9  
Anthriscus sylvestris       Fluitenkruid Eppe (Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 7  
Apium graveolens       Selderij Eppe, Iouffrouwmerck Cruydt-boeck 5, 24, 2  
Armoracia rusticana       Mierik (Mierikswortel) Radijs (Meer) Cruydt-boeck 5, 23, 7  
Artemisia dracunculus       Dragon Dragon Cruydt-boeck 5, 24, 17  
Asparagus acutifolius       Wilde asperge Asperges (Eerste Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Asparagus albus         Asperges (Derde Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Asparagus aphyllus         Asperges (Tweede Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Asparagus officinalis subsp. officinalis       Asperge Asperges (Tamme), Coraelcruydt Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Atriplex hortensis       Tuinmelde (groene en rode variëteit) Melde (Hof oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex hortensis       Tuinmelde (rode variant) Melde (Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex laciniata       Gelobde melde Melde (Zee) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex patula       Uitstaande melde Melde (Alderleeghste Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex prostrata       Gespiesde melde Melde (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Barbarea vulgaris       Gewoon barbarakruid Barbelcruydt (Sinte), Kersse (Winter), Steencruydt Cruydt-boeck 5, 24, 20  
Beta vulgaris subsp. vulgaris       Biet Beete (Ghemeyne Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Cicla'       Snijbiet (Warmoes) met het ras 'Cicla' Beete (Ghemeyne oft Witte) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Crassa'        Snijbiet (Warmoes) met het ras 'Crassa' Beete (Ghemeyne oft Witte) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Beta vulgaris var. rubra       (Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Conditiva')  Rode biet (Kroot) (ras Conditiva) Beete (Roomsche oft Vremde Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Borago officinalis       Bernagie, Komkommerkruid Bernagie Cruydt-boeck 5, 21, 9  
Brassica napa subsp. campestris       Raapzaad Koole (Wilde) met bladeren van Deurwas Cruydt-boeck 5, 21, 8  
Brassica napus var. napobrassica       Koolraap Koole (Raep) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica napus var. napobrassica       Koolraap (cultuurvorm) Rapen (Tamme Steck oft Parijsche) Cruydt-boeck 5, 23, 2  
Brassica napus var. napus       Koolzaad Rapen (Ghemeyne) Cruydt-boeck 5, 23, 1  
Brassica nigra       Zwarte mosterd Mostaertcruydt (Tweede Tam oft Ghemeyn) Cruydt-boeck 5, 24, 15  
Brassica oleracea acephala var. rubra       Rodekool Koole (Groote Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea capitata var. alba       Witte kool Koole (Witte Kabuys oft Witte Sluyt) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea capitata var. rubra       Rodekool Koole (Groote Roode oft Kabuys), Rooskens Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. acephala       (Brassica oleracea var. gongylodes) Koolrabi Koole (Ghehackelde) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. botrytis       Bloemkool Koole (Bloem) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. sabauda       Savooiekool Koole (Savoye oft Savoysche) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. sabellica       Boerenkool Koole (Ghekronckelde) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. viridis       Zwarte kool Koole (Bruyngroene oft Swarte) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica rapa 'Sylvestris'       Meiraap Koole (Kleyne Roode), Slooren Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica rapa var. rapifera       Meiraap Koole (Kleyne Roode), Slooren Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica sp. ?       Rapen (Wilde Steck) Cruydt-boeck 5, 23, 2  
Bupleurum praealtum         Bupleurum met smalle bladeren Cruydt-boeck 5, 21, 14  
Bupleurum rigidum         Bupleurum met breede bladeren Cruydt-boeck 5, 21, 14  
Capsicum annuum       Spaanse peper (Chilipeper, Rode peper) Peper (Bresilie) met langhe rechte hauwen, Peper van Indien (Peper van America) Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie) met langhe kromme hauwen, Peper van Indien (Langh) Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper Peper (Bresilie) met neerhanghende vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper Peper (Bresilie) met recht opstaande vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper Peper (Bresilie) met langhworpighe neehanghende vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie) met breede hauwen, Peper van Indien (Breedt) Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum baccatum       Spaanse peper (besachtige chilipeper) Peper (Bresilie) met ronde kleyne hauwen Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Carduus acanthoides       Langstekelige distel Distel (Tweede Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21  
Carduus crispus       Kruldistel Distel (Eerste Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21  
Carlina acaulis subsp. acaulis       Zilverdistel (zonder stengel) Carline (Tweede), Everwortel (Tweede) Cruydt-boeck 5, 25, 8  
Carlina acaulis subsp. simplex       Zilverdistel Carline (Eerste oft Groote), Everwortel (Eerste) Cruydt-boeck 5, 25, 8  
Carlina racemosa         Distel (Tweede oft Kleyne Drije) Cruydt-boeck 5, 25, 9  
Carlina vulgaris       Driedistel Carline (Wilde), Distel (Eerste oft Groote Drije) Cruydt-boeck 5, 25, 9  
Carthamus corymbosus       Schermsaffloer Cham(a)eleon (Swarten) van Cortusus Cruydt-boeck 5, 25, 11  
Carthamus lanatus       Wollige saffloer Carthamus (Wilden) Cruydt-boeck 5, 25, 17  
Catananche caerulea       Blauwe strobloem Condrille (Derde) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 5, 21, 17  
Centaurea calcitrapa       Kalketrip Distel (Sterre) Cruydt-boeck 5, 25, 14  
Centaurea collina         Distel (Tweede Somer) Cruydt-boeck 5, 25, 15  
Centaurea solstitialis       Zomercentaurie Distel (Eerste Somer) Cruydt-boeck 5, 25, 15  
Cerinthe major         Cerinthe, Leucographis, Maru (groot) Cruydt-boeck 5, 21, 13  
Cerinthe minor       Geel wasbloempje Maru (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 13  
Chenopodium bonushenricus       Brave hendrik Algoede, Goeden Heindrick, Lammekensoore Cruydt-boeck 5, 21, 26  
Chenopodium polyspermum       Korrelganzenvoet Maier (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Chenopodium rubrum       Rode ganzenvoet(nietgiftig) Gansenvoet Cruydt-boeck 5, 21, 2  
Chenopodium rubrum       Rode ganzenvoet Verckensdoot Cruydt-boeck 5, 21, 2  
Chenopodium vulvaria       Stinkende ganzenvoet Melde (Stinckende) Cruydt-boeck 5, 21, 3  
Chondrilla juncea       Knikbloem Cicoreye (Geele Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Cichorium endivia        Andijvie Endivie (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Cichorium intybus       Wilde cichorei (de cichoreikoffie wordt gemaakt van de wortel van de cultuurvorm: Cichorium intybus var. sativum) Cicoreye (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Cichorium intybus var. foliosum       Cichorei (Brussels lof, Witlof) (gekweekte vorm) Cicoreye (Smalle oft Bitterste) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Cirsium acaule       Aarddistel Cham(a)eleon (Witten) Cruydt-boeck 5, 25, 10  
Cirsium arvense       Akkerdistel Distel (Derde Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21  
Cirsium eriophorum       Wollige distel Distel met de wolachtighe bloemknoppen, Monickscruyne Cruydt-boeck 5, 25, 5  
Cirsium ferox ?       Distel (Leeuwe) Cruydt-boeck 5, 25, 20  
Cirsium spec.       (een Vederdistelsoort) Cirsion, Distel (Groote Dauw) Cruydt-boeck 5, 25, 19  
Citrullus colocynthis       Kolokwnint (vgl. 623) Cauwoorden over zee, Citrullen over zee, Quintappelen (vgl. 623) Cruydt-boeck 5, 22, 3  
Citrullus lanatus       Watermeloen Citrullen (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 5, 22, 3  
Cnicus benedictus       Gezegende distel Cardobenedictus Cruydt-boeck 5, 25, 18  
Crambe maritima       Zeekool Koole (Wilde oft Zee) Cruydt-boeck 5, 21, 8  
Crepis foetida       Stinkend streepzaad Cicorye (Stinckende), Cruyscruydt (Derde) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Crepis tectorum ?     Smal streepzaad Havickscruydt (Vijfde oft Allerkleynste) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Crithmum maritimum       Zeevenkel Creta marina, Venckel (Zee) Cruydt-boeck 5, 24, 14  
Cucumis melo       Meloen Citrullen, Anguria Cruydt-boeck 5, 22, 3  
Cucumis melo (Flexuosus groep)       Slangkomkommer Concommeren (Langhworpighe oft Slanghe) Cruydt-boeck 5, 22, 1  
Cucumis sativus       Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen) Concommeren (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 22, 1  
Cucurbita maxima       Reuzenpompoen (Winterpompoen) Cauwoorden (Eerste oft Platte, oft Groote Flesch) Cruydt-boeck 5, 22, 6  
Cucurbita moschata       Muskaatpompoen (Muskaatkalebas) Pepoenen (Breede oft Platte) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Cucurbita pepo       (eerste variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Langhworpighe oft Turcksche) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Cucurbita pepo       (derde variëteit) Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Kleyne Ronde oft Spaensche);Pepones lati, breede Pepoenen (Torcksche Meloenen) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Cucurbita pepo       (tweede variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Ronde oft Zee) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Cynara cardunculus       Kardoen Articiocken (Stekelighe) Cruydt-boeck 5, 25, 6  
Cynara scolymus       Artisjok Articiocken Cruydt-boeck 5, 25, 6  
Daucus carota 'Sativus'        Peen (cultuurvorm) Moren (Geele), Peeen (Geele), Pooten (Geele), Wortelen (Geele) Cruydt-boeck 5, 23, 8  
Daucus carota subsp. carota       Wilde peen Croonkenscruydt, Pastinaken (Wilde), Voghelsnest Cruydt-boeck 5, 23, 9  
Daucus carota subsp. sativus       Peen (met paarse wortel) Caroten, Peeen (Roode) Cruydt-boeck 5, 23, 8  
Diplotaxis tenuifolia       Grote zandkool Rakette (Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 16  
Dipsacus fullonum       Grote kaardebol Kaerden oft Volders Kaerden (Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 16  
Dipsacus pilosus       Kleine kaardebol Kaerden (Kleyne) Cruydt-boeck 5, 25, 16  
Dipsacus sativus       Grote kaardebol (gekweekte soort) Kaerden oft Volders Kaerden (Tamme) Cruydt-boeck 5, 25, 16  
Echinophora spinosa         Creta marina (Stekende oft Doornachtighe) Cruydt-boeck 5, 24, 14  
Echinops sphaerocephalus       Beklierde kogeldistel Distel (Eerste Vremde oft Roomsche) Cruydt-boeck 5, 25, 4  
Echinops spinosus         Distel (Tweede Vremde oft Scherpe Roomsche) Cruydt-boeck 5, 25, 4  
Echium italicum ?       Echium (Oprecht) Cruydt-boeck 5, 21, 12  
Echium vulgare       Slangenkruid Ossentonghe (Wilde), Slanghencruydt, Slanghenhooft Cruydt-boeck 5, 21, 12  
Erigeron acer       Scherpe fijnstraal Cruyscruydt (Vierde oft Allerkleynste) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Eruca vesicaria subsp. sativa       Rucola Rakette (Roomsche oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 24, 16  
Erucastrum nasturtiifolium ?       Mostaertcruydt (Wildt) Cruydt-boeck 5, 24, 15  
Erucastrum sp. ?       Rapen (Wilde Steck) Cruydt-boeck 5, 23, 2  
Eryngium alpinum       Alpenkruisdistel Cruyswortel van Pruyssen, Distel (Tweede Bastaert Cruys), Eryngium (Tweede Bastaert oft Sacht) van Matthiolus, Eryngium sonder doornen Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Eryngium campestre       Kruisdistel Distel (Kleyne Cruys), Eryngium (Kleyn oft Velt) Cruydt-boeck 5, 25, 12  
Eryngium maritimum       Blauwe zeedistel Distel (Cruys), Eindeloos, Eryngium (Groot oft Zee), Meerwortel Cruydt-boeck 5, 25, 12  
Eryngium planum       Vlakbladige kruisdistel (framboosdistel) Distel (Eerste Bastaert Cruys), Eryngium (Eerste Bastaert oft Sacht) Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Eryngium pusillum ?       Distel (Derde Bastaert Cruys), Eryngium (Derde Bastaert), Eryngium Naenken van Clusius Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Falcaria vulgaris       Sikkelkruid Distel (Vierde Bastaert Cruys), Eryngium (Vierde Bastaert) Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Ferraria spec. ?       Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Fragaria vesca       Bosaardbei Eerdtbezien(cruydt) (Ghemeyne) Cruydt-boeck 5, 22, 10  
Fragaria vesca       (var.) (niet Fragaria x ananassa) Tuinaardbei Eerdtbezien (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 5, 22, 10  
Hibiscus sabdariffa       Roselle Sabdarifa Cruydt-boeck 5, 21, 32  
Hibiscus syriacus       Septemberroos (althaeastruik) Huemst (Vremden Witten), Maluwe (Witte Hof) Cruydt-boeck 5, 21, 29  
Hibiscus trionum       Drieurenbloem (Uurbloem) Alcea (Veneetsche) met de blaeskens Cruydt-boeck 5, 21, 32  
Hieracium umbellatum       Schermhavikskruid Havickscruydt (Eerste oft Ghemeyn Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Hypochaeris radicata       Gewoon biggenkruid Havickscruydt (Derde oft Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Iberis umbellata       Schermscheefbloem Draba, Kersse (Wilde) van Candien, Thlaspi van Candien Cruydt-boeck 5, 24, 22  
Impatiens balsamina       Balsemien Balsamappel Wijfken Cruydt-boeck 5, 22, 9  
Impatiens nolitangere       Groot springzaad Cruydeken en roert my niet, Springhcruydt Cruydt-boeck 5, 21, 35  
Inula crithmoides         Creta marina met gulde bloemen Cruydt-boeck 5, 24, 14  
Jacobaea maritima       Zilverkruiskruid Iacobscruydt (Sint), Zee Cruydt-boeck 5, 21, 20  
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris       Jakobskruiskruid Iacobscruydt (Sint) Cruydt-boeck 5, 21, 20  
Lactuca perennis       Blauwe sla Condrille (Tweede oft Kleyne) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 5, 21, 17  
Lactuca sativa       (var.) Sla Lattouwe (Swarte) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa       (var.) Sla Lattouwe (Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa       Sla Lattouwe (Tamme oft Ghemeyne), Salaet Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa crispa       Pluksla Lattouwe (Ghekronckelde) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa var. capitata       Kropsla Lattouwe (Ghesloten), Salaet (Crop oft Krop) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca serriola       Kompassla Lattouwe (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 23  
Lagenaria siceraria       (Pyriferagroep, var.) fleskalebas (wilde vorm) Cauwoorden (Wilde) Cruydt-boeck 5, 22, 7  
Lagenaria siceraria       Fleskalebas (een gekweekte variëteit) Cauwoorden (Langhe), Cauwoorden (Kleyne Flesch) Cruydt-boeck 5, 22, 6  
Lagenaria sphaerica ?     Kalebas (wilde vorm) Pepoenen (Wilde) Cruydt-boeck 5, 22, 5  
Lapsana communis       Akkerkool Lampsana Cruydt-boeck 5, 23, 4  
Lavatera arborea       Struiklavatera Maluwe (Boomachtighe) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Leontodon autumnalis       Vertakte leeuwentand Duyvelsbeete, Havickscruydt (Vierde oft Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Leontodon tuberosus         Papencruydt van Montpelliers Cruydt-boeck 5, 21, 16  
Lepidium campestre       Veldkruidkers Kersse (Tweede Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 21  
Lepidium graminifolium       Graskers Iberis Cruydt-boeck 5, 24, 24  
Lepidium latifolium       Peperkers Pepercruydt Cruydt-boeck 5, 24, 25  
Lepidium ruderale       Steenkruidkers Bessemcruydt, Kersse (Kleynste Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 21  
Lepidium sativum       Tuinkers Lepidium sativum Cruydt-boeck 5, 24, 19  
Malva alcea       Vijfdelig kaasjeskruid Sigmaertscruydt (Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 31  
Malva pusilla       Rond kaasjeskruid Maluwe (Kleyne Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Malva sylvestris       Groot kaasjeskruid Maluwe (Groote Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Malva verticillata 'Crispa'       kranskaasjeskruid Maluwe (Ghekronckelde) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Mercurialis annua       (met vrouwelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 33  
Mercurialis annua       (met mannelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 33  
Mercurialis perennis       Bosbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Wildt) Cruydt-boeck 5, 21, 34  
Mercurialis tomentosa       (♀ bloemen!) Wollig bingelkruid (♀ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Manneken Cruydt-boeck 5, 21, 36  
Mercurialis tomentosa       (♂ bloemen!) Wollig bingelkruid (♂ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 36  
Momordica balsamina       Bittere komkommer Balsamappel Manneken Cruydt-boeck 5, 22, 8  
Myrrhis odorata       Roomse kervel Kervel (Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 10  
Omphalodes verna       Amerikaans vergeetmijnietje Bernagie die altijdts groen blijft Cruydt-boeck 5, 21, 9  
Onopordum acanthium       Wegdistel Distel (Eerste Witte Wegh) Cruydt-boeck 5, 25, 2  
Onopordum illyricum ?       Acanos, Onopordon Cruydt-boeck 5, 25, 20  
Onopordum illyricum         Distel (Tweede Witte Wegh) Cruydt-boeck 5, 25, 2  
Onosma echioides ?       Anchusa (Vierde oft Bastaerdt) Cruydt-boeck 5, 21, 11  
Orlaya grandiflora       Straalscherm Caucalis Cruydt-boeck 5, 24, 8  
Pancratium maritimum       Zandlelie Pancratium Cruydt-boeck 5, 23, 22  
Pastinaca sativa       Pastinaak Pastinaken (Wilde) Cruydt-boeck 5, 23, 10  
Pastinaca sativa subsp. sativa        Pastinaak (cultuurvorm) Pastinaken (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 23, 10  
Petroselinum crispum       Peterselie Eppe (Hof), Peterselie Cruydt-boeck 5, 24, 1  
Peucedanum oreoselinum       Bergvarkenskervel Eppe (Berg), Veelgutta Cruydt-boeck 5, 24, 3  
Picris hieracioides ?     Echt bitterkruid Havickscruydt (Tweede Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Portulaca oleracea       Postelein Porceleyne (Kleyne oft Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 37  
Portulaca oleracea        Postelein (cultuurvorm) Porceleyne (Groote oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 37  
Raphanus raphanistrum       Knopherik Radijs (Wilde) Cruydt-boeck 5, 23, 6  
Raphanus sativus       Radijs Radijs (Grooten Tamme) Cruydt-boeck 5, 23, 5  
Raphanus sativus       Radijs Radijs (Kleyne Tammen) Cruydt-boeck 5, 23, 5  
Rumex acetosa       Veldzuring Surckel, Zurinck Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex acetosella       Schapenzuring Surckel (Schaeps), Surckelken Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex aquaticus       Paardenzuring Patich, Peerdick Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex hydrolapathum       Waterzuring Patich (Groot oft Water) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex obtusifolius       Ridderzuring Patich (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex patientia       Spinaziezuring Patich (Tam), Patientie Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex sanguineus       Bloedzuring (Drakenbloet), Patich (Rooden oft Swarten) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex scutatus       Spaanse zuring Surckel (Ronde oft Roomsche) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex tuberosus       Knolzuring Surckel (Knobbelachtighe) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Scandix pectenveneris       Naaldenkervel Kervel (Naelde) Cruydt-boeck 5, 24, 11  
Scilla hyacinthoides ?       Bulbus Eriophorus, soo die te Wienen ghewassen is Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Scilla peruviana       Peruviaanse sterhyacint Hyacinth (Sterre) van Peru Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Scolymus hispanicus         Distel (Gulde), Distel met geele bloemen Cruydt-boeck 5, 25, 7  
Senecio viscosus       Kleverig kruiskruid Cruyscruydt (Groot), Grindcruydt (Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Senecio vulgaris       Klein kruiskruid Cruyscruydt (Kleyn), Grindcruydt (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Silybum marianum       Mariadistel Distel (Onser Vrouwen) Cruydt-boeck 5, 25, 3  
Sinapis alba       Witte mosterd Mostaertcruydt (Eerste Tam oft Wit) Cruydt-boeck 5, 24, 15  
Sinapis arvensis       Herik Herick Cruydt-boeck 5, 23, 3  
Sison amomum       Steeneppe Eppe (Steen), Peterselie (Vremde) Cruydt-boeck 5, 24, 4  
Sisymbrium officinale       Gewone raket Erysimum, Irio Cruydt-boeck 5, 24, 23  
Sium sisarum       Suikerwortel Serillen, Suyckerwortelen Cruydt-boeck 5, 23, 11  
Smyrnium olusatrum       Zwartmoeskervel Eppe (Groote), Eppe (Ros oft Peerts), Peterselie van Alexandrien Cruydt-boeck 5, 24, 5  
Smyrnium perfoliatum       Doorwaskervel Smyrnium van Cilicien, Smyrnium van den bergh Amanus Cruydt-boeck 5, 24, 6  
Solanum pseudocapsicum       Appeltjederliefde (oranjeappel-boompje, sierpeper) Peper (Valsch Bresilie) Cruydt-boeck 5, 24, 27  
Sonchus arvensis       Akkermelkdistel Lattouwe (Hasen), Sonchus (Sachte) Cruydt-boeck 5, 21, 21  
Sonchus asper       Gekroesde melkdistel Sonchus (Rouwe oft Stekende), Sonchus (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 21  
Sonchus maritimus       Zeemelkdistel Sonchus (Zee) Cruydt-boeck 5, 21, 21  
Spinacia oleracea       Spinazie Spinagie Cruydt-boeck 5, 21, 5  
Taraxacum officinale       Paardenbloem Kanckerbloemen, Papencruydt Cruydt-boeck 5, 21, 16  
Thlaspi arvense       Witte krodde Kersse (Eerste Wilde), Visselcruydt Cruydt-boeck 5, 24, 21  
Tigridia pavonia       Tijgerbloem Tigersbloeme Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Tordylium syriacum         Gingidium (Eerste) Cruydt-boeck 5, 24, 12  
Urginea maritima       Zeeui Aiuyn (Zee) Cruydt-boeck 5, 23, 21  
Valerianella locusta       Gewone veldsla Kleerooghe, Moes (Wit), Veldtkrop Cruydt-boeck 5, 21, 24  
Xeranthemum annuum       Papierbloem Ptarmice van Oostenrijck Cruydt-boeck 5, 24, 18  

^Naar het begin van deze pagina