Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 5 Boek 21,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Abutilon theophrasti   fluweelblad Abutilon Deel 5 Boek 21, 30
Alcea rosea   (Dubbel en Gevuld) stokroos (dubbel en gevuldbloemig, diverse kleuren) Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst oft Winter) Deel 5 Boek 21, 27
Alcea rosea   Stokroos Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst oft Winter) Deel 5 Boek 21, 27
Althaea officinalis   Heemst Huemst (Witten), Maluwe (Witte) Deel 5 Boek 21, 29
Amaranthus blitum   kleine majer Maier (Groot) Deel 5 Boek 21, 4
Amaranthus blitum var. oleraceus ?   Maier (Groot Roodt) Deel 5 Boek 21, 4
Amaranthus caudatus   Kattenstaartamarant Fluweelbloemen (Groote bleeckroode) Deel 5 Boek 21, 4
Amaranthus hybridus var. erythrostachys ?   Fluweelbloemen (Donckerpupure) Deel 5 Boek 21, 4
Amaranthus retroflexus ? papegaaienkruid Maier (Ghespickelt oft Gheplackt), Papegaeyencruydt Deel 5 Boek 21, 4
Anchusa arvensis   Kromhals Buglosse (Wilde oft Kleyne) Deel 5 Boek 21, 10
Anchusa azurea ? Blauwe ossentong Anchusa Alcibiadion Deel 5 Boek 21, 11
Anchusa officinalis   Gewone ossentong Buglosse (Ghemeyne), Ossentonghe (Groote oft Tamme) Deel 5 Boek 21, 10
Anchusa undulata ?   Anchusa (Derde), Orcanette Deel 5 Boek 21, 10
Anchusa undulata ?   Anchusa (Derde), Orcanette Deel 5 Boek 21, 11
Atriplex hortensis   Tuinmelde (groene en rode variëteit) Melde (Hof oft Tamme) Deel 5 Boek 21, 1
Atriplex hortensis   tuinmelde (rode variant) Melde (Roode) Deel 5 Boek 21, 1
Atriplex laciniata   gelobde melde Melde (Zee) Deel 5 Boek 21, 1
Atriplex patula   Uitstaande melde Melde (Alderleeghste Wilde) Deel 5 Boek 21, 1
Atriplex prostrata   Gespiesde melde Melde (Wilde) Deel 5 Boek 21, 1
Beta vulgaris subsp. vulgaris   Biet Beete (Ghemeyne Roode) Deel 5 Boek 21, 6
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Cicla'   Snijbiet (Warmoes) met het ras 'Cicla' Beete (Ghemeyne oft Witte) Deel 5 Boek 21, 6
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Crassa'    Snijbiet (Warmoes) met het ras 'Crassa' Beete (Ghemeyne oft Witte) Deel 5 Boek 21, 6
Beta vulgaris var. rubra   (Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Conditiva')  Rode biet (Kroot) (ras Conditiva) Beete (Roomsche oft Vremde Roode) Deel 5 Boek 21, 6
Borago officinalis   Bernagie, Komkommerkruid Bernagie Deel 5 Boek 21, 9
Brassica napa subsp. campestris   raapzaad Koole (Wilde) met bladeren van Deurwas Deel 5 Boek 21, 8
Brassica napus var. napobrassica   Koolraap Koole (Raep) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea (acephala) var. rubra   Rodekool Koole (Groote Roode) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea (capitata) var. alba   Witte kool Koole (Witte Kabuys oft Witte Sluyt) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea (capitata) var. rubra   Rodekool Koole (Groote Roode oft Kabuys), Rooskens Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea var. acephala   (Brassica oleracea var. gongylodes) Koolrabi Koole (Ghehackelde) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea var. botrytis   Bloemkool Koole (Bloem) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea var. sabauda   Savooiekool Koole (Savoye oft Savoysche) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea var. sabellica   Boerenkool Koole (Ghekronckelde) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica oleracea var. viridis   Zwarte kool Koole (Bruyngroene oft Swarte) Deel 5 Boek 21, 7
Brassica rapa 'Sylvestris' (Brassica rapa var. rapifera)   Meiraap Koole (Kleyne Roode), Slooren Deel 5 Boek 21, 7
Bupleurum praealtum     Bupleurum met smalle bladeren Deel 5 Boek 21, 14
Bupleurum rigidum     Bupleurum met breede bladeren Deel 5 Boek 21, 14
Catananche caerulea   Blauwe strobloem Condrille (Derde) met blauwe bloemen Deel 5 Boek 21, 17
Cerinthe major     Cerinthe, Leucographis, Maru (groot) Deel 5 Boek 21, 13
Cerinthe minor   geel wasbloempje Maru (Kleyn) Deel 5 Boek 21, 13
Chenopodium bonushenricus   Brave hendrik Algoede, Goeden Heindrick, Lammekensoore Deel 5 Boek 21, 26
Chenopodium polyspermum   Korrelganzenvoet Maier (Kleyn) Deel 5 Boek 21, 4
Chenopodium rubrum   Rode ganzenvoet Verckensdoot Deel 5 Boek 21, 2
Chenopodium rubrum   rode ganzenvoet(nietgiftig) Gansenvoet Deel 5 Boek 21, 2
Chenopodium vulvaria   Stinkende ganzenvoet Melde (Stinckende) Deel 5 Boek 21, 3
Chondrilla juncea   Knikbloem Cicoreye (Geele Wilde) Deel 5 Boek 21, 15
Cichorium endivia    Andijvie Endivie (Ghemeyne oft Tamme) Deel 5 Boek 21, 15
Cichorium intybus   Wilde cichorei (de cichoreikoffie wordt gemaakt van de wortel van de cultuurvorm: Cichorium intybus var. sativum) Cicoreye (Wilde) Deel 5 Boek 21, 15
Cichorium intybus var. foliosum   Cichorei (Brussels lof, Witlof) (gekweekte vorm) Cicoreye (Smalle oft Bitterste) Deel 5 Boek 21, 15
Crambe maritima   Zeekool Koole (Wilde oft Zee) Deel 5 Boek 21, 8
Crepis foetida   Stinkend streepzaad Cicorye (Stinckende), Cruyscruydt (Derde) Deel 5 Boek 21, 19
Crepis tectorum ? Smal streepzaad Havickscruydt (Vijfde oft Allerkleynste) Deel 5 Boek 21, 18
Echium italicum ?   Echium (Oprecht) Deel 5 Boek 21, 12
Echium vulgare   slangenkruid Ossentonghe (Wilde), Slanghencruydt, Slanghenhooft Deel 5 Boek 21, 12
Erigeron acer   scherpe fijnstraal Cruyscruydt (Vierde oft Allerkleynste) Deel 5 Boek 21, 19
Hibiscus sabdariffa   roselle Sabdarifa Deel 5 Boek 21, 32
Hibiscus syriacus   septemberroos (althaeastruik) Huemst (Vremden Witten), Maluwe (Witte Hof) Deel 5 Boek 21, 29
Hibiscus trionum   Drieurenbloem (Uurbloem) Alcea (Veneetsche) met de blaeskens Deel 5 Boek 21, 32
Hieracium umbellatum   Schermhavikskruid Havickscruydt (Eerste oft Ghemeyn Groot) Deel 5 Boek 21, 18
Hypochaeris radicata   Gewoon biggenkruid Havickscruydt (Derde oft Kleyn) Deel 5 Boek 21, 18
Impatiens nolitangere   Groot springzaad Cruydeken en roert my niet, Springhcruydt Deel 5 Boek 21, 35
Jacobaea maritima   Zilverkruiskruid Iacobscruydt (Sint), Zee Deel 5 Boek 21, 20
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris   Jakobskruiskruid Iacobscruydt (Sint) Deel 5 Boek 21, 20
Lactuca perennis   blauwe sla Condrille (Tweede oft Kleyne) met blauwe bloemen Deel 5 Boek 21, 17
Lactuca sativa   Sla Lattouwe (Tamme oft Ghemeyne), Salaet Deel 5 Boek 21, 22
Lactuca sativa (var.)   sla Lattouwe (Roode) Deel 5 Boek 21, 22
Lactuca sativa (var.)   sla Lattouwe (Swarte) Deel 5 Boek 21, 22
Lactuca sativa var. capitata   Kropsla Lattouwe (Ghesloten), Salaet (Crop oft Krop) Deel 5 Boek 21, 22
Lactuca sativa var. crispa   Pluksla Lattouwe (Ghekronckelde) Deel 5 Boek 21, 22
Lactuca serriola   Kompassla Lattouwe (Wilde) Deel 5 Boek 21, 23
Lavatera arborea   struiklavatera Maluwe (Boomachtighe) Deel 5 Boek 21, 28
Leontodon autumnalis   Vertakte leeuwentand Duyvelsbeete, Havickscruydt (Vierde oft Kleyn) Deel 5 Boek 21, 18
Leontodon tuberosus     Papencruydt van Montpelliers Deel 5 Boek 21, 16
Malva alcea   Vijfdelig kaasjeskruid Sigmaertscruydt (Groot) Deel 5 Boek 21, 31
Malva pusilla   Rond kaasjeskruid Maluwe (Kleyne Wilde) Deel 5 Boek 21, 28
Malva sylvestris   Groot kaasjeskruid Maluwe (Groote Wilde) Deel 5 Boek 21, 28
Malva verticillata 'Crispa'   kranskaasjeskruid Maluwe (Ghekronckelde) Deel 5 Boek 21, 28
Mercurialis annua   (met vrouwelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Deel 5 Boek 21, 33
Mercurialis annua   (met mannelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Deel 5 Boek 21, 33
Mercurialis perennis   Bosbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Wildt) Deel 5 Boek 21, 34
Mercurialis tomentosa   (♀ bloemen!) wollig bingelkruid (♀ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Manneken Deel 5 Boek 21, 36
Mercurialis tomentosa   (♂ bloemen!) wollig bingelkruid (♂ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Wijfken Deel 5 Boek 21, 36
Omphalodes verna   Amerikaans vergeetmijnietje Bernagie die altijdts groen blijft Deel 5 Boek 21, 9
Onosma echioides ?   Anchusa (Vierde oft Bastaerdt) Deel 5 Boek 21, 11
Picris hieracioides ? echt bitterkruid Havickscruydt (Tweede Groot) Deel 5 Boek 21, 18
Portulaca oleracea   Postelein Porceleyne (Kleyne oft Wilde) Deel 5 Boek 21, 37
Portulaca oleracea    Postelein (cultuurvorm) Porceleyne (Groote oft Tamme) Deel 5 Boek 21, 37
Rumex acetosa   Veldzuring Surckel, Zurinck Deel 5 Boek 21, 25
Rumex acetosella   Schapenzuring Surckel (Schaeps), Surckelken Deel 5 Boek 21, 25
Rumex aquaticus   Paardenzuring Patich, Peerdick Deel 5 Boek 21, 25
Rumex hydrolapathum   Waterzuring Patich (Groot oft Water) Deel 5 Boek 21, 25
Rumex obtusifolius   Ridderzuring Patich (Wilde) Deel 5 Boek 21, 25
Rumex patientia   Spinaziezuring Patich (Tam), Patientie Deel 5 Boek 21, 25
Rumex sanguineus   Bloedzuring (Drakenbloet), Patich (Rooden oft Swarten) Deel 5 Boek 21, 25
Rumex scutatus   Spaanse zuring Surckel (Ronde oft Roomsche) Deel 5 Boek 21, 25
Rumex tuberosus   knolzuring Surckel (Knobbelachtighe) Deel 5 Boek 21, 25
Senecio viscosus   Kleverig kruiskruid Cruyscruydt (Groot), Grindcruydt (Groot) Deel 5 Boek 21, 19
Senecio vulgaris   Klein kruiskruid Cruyscruydt (Kleyn), Grindcruydt (Kleyn) Deel 5 Boek 21, 19
Sonchus arvensis   Akkermelkdistel Lattouwe (Hasen), Sonchus (Sachte) Deel 5 Boek 21, 21
Sonchus asper   Gekroesde melkdistel Sonchus (Rouwe oft Stekende), Sonchus (Wilde) Deel 5 Boek 21, 21
Sonchus maritimus   zeemelkdistel Sonchus (Zee) Deel 5 Boek 21, 21
Spinacia oleracea   Spinazie Spinagie Deel 5 Boek 21, 5
Taraxacum officinale   Paardenbloem Kanckerbloemen, Papencruydt Deel 5 Boek 21, 16
Valerianella locusta   gewone veldsla Kleerooghe, Moes (Wit), Veldtkrop Deel 5 Boek 21, 24

^Naar het begin van deze pagina