Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 1, bladzijde 961-964  Zie volgende pagina »

Van Melde

1  

Atriplex hortensis - Tuinmelde (groene en rode variëteit)

 • 1644 Vlaams: Melde (Hof- oft Tamme)
 • 1616 Latijn: Atriplex hortensis [615]
 • 1554/1557: Arroche domestique, Arroches, Atriplex, Atriplex hortensis, Atriplex sativa, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (tamme), Milten, Molten, Molten (Garten-), Molten (Heymisch), Molten (zam)

Overzicht Atriplex hortensis op deze site

Alle foto's Atriplex hortensis van op internet

Atriplex hortensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Atriplex hortensis in Plantago PlantIndex

2  

Atriplex hortensis 2 - tuinmelde (rode variant)

 • 1644 Vlaams: Melde (Roode)
 • 1616 Latijn: (Atriplex rubra) [614]
 • 1554/1557: Arroche domestique, Arroches, Atriplex, Atriplex hortensis, Atriplex sativa, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (tamme), Milten, Molten, Molten (Garten-), Molten (Heymisch), Molten (zam)

Overzicht Atriplex hortensis op deze site

Alle foto's Atriplex hortensis van op internet

Atriplex hortensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Atriplex hortensis in Plantago PlantIndex

3  

Atriplex prostrata - Gespiesde melde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Melde (Wilde)
 • 1616 Latijn: Atriplex silvestris [615]
 • 1554/1557: Ackermolten, Arroche sauvage, Arroches, Atriplex, Atriplex sylvestris, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (wilde), Milten, Molten, Molten (wild)

Overzicht Atriplex prostrata op deze site

Alle foto's van Atriplex prostrata op internet

Atriplex prostrata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Atriplex prostrata in Plantago PlantIndex

4  

Atriplex patula - Uitstaande melde

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Melde (Alderleeghste Wilde)
 • 1616 Latijn: Atriplex silvestris humilima [615]
 • 1554/1557: Arroche sauvage (petite), Arroches, Atriplex, Aureum olus, Bonnes Dames, Chrysolachanon, Melde, Melde (cleyn), Milten, Milten (klein Scheisz-), Molten, Scheiszmilten (klein)

Overzicht Atriplex patula op deze site

Alle foto's van Atriplex patula op internet

Atriplex patula bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Atriplex patula in Plantago PlantIndex

5  

Atriplex laciniata - gelobde melde

 • 1644 Vlaams: Melde (Zee-)
 • 1616 Latijn: Atriplex marina [615]

Overzicht Atriplex laciniata op deze site

Alle foto's van Atriplex laciniata op internet

Atriplex laciniata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Atriplex laciniata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina