Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 4, bladzijde 965-967   Zie volgende pagina »

Van Maier 

1  

Chenopodium polyspermum - Korrelganzenvoet

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Maier (Kleyn)
 • 1616 Latijn: Blitum minus [617]
 • 1554/1557: Blette (petite), Blitum minus, Maier (cleyne)

Overzicht Chenopodium polyspermum op deze site

Alle foto's van Chenopodium polyspermum op internet

Chenopodium polyspermum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Chenopodium polyspermum in Plantago PlantIndex

2  

Amaranthus blitum - kleine majer

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto s Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Maier (Groot)
 • 1616 Latijn: Blitum maius [617]
 • 1554/1557: Blette (grande), Blitum maius, Maier (groot)

Overzicht Amaranthus blitum op deze site

Alle foto's van Amaranthus blitum op internet

Amaranthus blitum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus blitum in Plantago PlantIndex

3  

Amaranthus blitum var. oleraceus

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Maier (Groot Roodt)
 • 1616 Latijn: Blitum rubens maius [617]

Overzicht Amaranthus blitum var. oleraceus op deze site

Alle foto's van Amaranthus blitum var. oleraceus op internet

Amaranthus blitum var. oleraceus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus blitum var. oleraceus in Plantago PlantIndex

4  

Amaranthus retroflexus - papegaaienkruid

Foto Luc Regniers

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Maier (Ghespickelt oft Gheplackt), Papegaeyencruydt
 • 1616 Latijn: Blitum maculosum [617]

Overzicht Amaranthus retroflexus op deze site

Alle foto's van Amaranthus retroflexus op internet

Amaranthus retroflexus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus retroflexus in Plantago PlantIndex

5  

Amaranthus hybridus var. erythrostachys

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Fluweelbloemen (Doncker-pupure)
 • 1616 Latijn: Amaranthus purpureus saturo cocci colore [618]

Overzicht Amaranthus hybridus var. erythrostachys op deze site

Alle foto's van Amaranthus hybridus var. erythrostachys op internet

Amaranthus hybridus var. erythrostachys bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus in Plantago PlantIndex

6  

Amaranthus caudatus - Kattenstaart-amarant

 • 1644 Vlaams: Fluweelbloemen (Groote bleeck-roode)
 • 1616 Latijn: Amaranthus maior floribus obsoleti coloris [618]

Overzicht Amaranthus caudatus op deze site

Alle foto's van Amaranthus caudatus op internet

Amaranthus caudatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Amaranthus caudatus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina