Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 6, bladzijde 968-970   Zie volgende pagina »

Van Beete 

1  

Beta vulgaris subsp. vulgaris - Biet

  • 1644 Vlaams: Beete (Ghemeyne Roode)
  • 1616 Latijn: Beta rubra [620]
  • 1554/1557: Beet, Beete (roode), Beta, Beta nigra, Bete, Bete rouge, Iotte, Mangolt, Mangolt (roter), Porée

Overzicht Beta vulgaris subsp. vulgaris op deze site

Alle foto's van Beta vulgaris subsp. vulgaris op internet

Beta vulgaris subsp. vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Beta in Plantago PlantIndex

2  

Beta vulgaris var. rubra (Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Conditiva') - Rode biet (Kroot) (ras Conditiva)

  • 1644 Vlaams: Beete (Roomsche oft Vremde Roode)
  • 1616 Latijn: Beta rubra Romana [620]
  • 1554/1557: Beet, Beete (Roomsche roode), Beta, Beta nigra Romana, Bete, Bete rouge estrangere, Bete rouge romaine, Iotte, Mangolt, Porée, Rapa rubra

Overzicht Beta vulgaris var. rubra op deze site

Alle foto's van Beta vulgaris var. rubra op internet

Beta vulgaris var. rubra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Beta in Plantago PlantIndex

3  

Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Cicla' en 'Crassa' - Snijbiet (Warmoes) (met de rassen Cicla en Crassa)

  • 1644 Vlaams: Beete (Ghemeyne oft Witte)
  • 1616 Latijn: Beta candida [620]
  • 1554/1557: Beet, Beete (witte), Beta candida, Bete blanche, Beta, Bete, Iotte, Mangolt, Mangolt (weisser), Porée, Sicelica, Sicla, Sicula

Overzicht Beta vulgaris subsp. vulgaris op deze site

Alle foto's van Beta vulgaris subsp. vulgaris op internet

Beta vulgaris subsp. vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Beta in Plantago PlantIndex

Beta in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina