Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 15, bladzijde 988-991  Zie volgende pagina »

Van Endivie ende Cichoreye 

1  

Cichorium endivia - Andijvie

 • 1644 Vlaams: Endivie (Ghemeyne oft Tamme)
 • 1616 Latijn: Intybum sativum [634]
 • 1554/1557: Cichorée blanche à fueilles larges, Endive, Endivia, Endivie (witte), Intubum sativum latifolium, Scariol, Scariola, Scariole

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

2  

Chondrilla juncea - Knikbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Cicoreye (Geele Wilde)
 • 1616 Latijn: Hyosiris (Cichorium silvestre luteum) [634]
 • 1554/1557: Cichorée iaulne, Cicoreye (geel), Hedypnois, Wegwart (geel)

Overzicht Chondrilla juncea op deze site

Alle foto's van Chondrilla juncea op internet

Chondrilla juncea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Chondrilla juncea in Plantago PlantIndex

3  

Cichorium intybus - Wilde cichorei
(de cichoreikoffie wordt gemaakt van de wortel van de cultuurvorm: Cichorium intybus var. sativum)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • Vlaams: Cicoreye (Wilde)
 • 1616 Latijn: Cichorium latioris folii [634]
 • 1554/1557: Ambubeia, Cichorée sauvage, Cichorium, Cicorea sylvestris, Cicoreye (wilde), Intubum sylvestre, Wegwarten (wilde)

Overzicht Cichorium intybus op deze site

Alle foto's van Cichorium intybus op internet

Cichorium intybus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cichorium intybus in Plantago PlantIndex

 

4  

Cichorium intybus var. foliosum - Cichorei (Brussels lof, Witlof) (gekweekte vorm)

 • 1644 Vlaams: Cicoreye (Smalle oft Bitterste)
 • 1616 Latijn: Cichorium silvestre angustioris folii sive Picris [635]
 • 1554/1557: Cichorée domestique à fueilles estroictes, Cichorium hortense, Cichorium sativum, Cicorea domestica, Cicoreye (tamme), Intubum sativum angustifolium, Intybum sativum angustifolium, Wegwarten (zam)

Overzicht Cichorium intybus var. foliosum op deze site

Alle foto's van Cichorium intybus var. foliosum op internet

Cichorium intybus var. foliosum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cichorium intybus var. foliosum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina