Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 22, bladzijde 1006-1009   Zie volgende pagina »

Van Lattouwe oft Salaet 

1  

Lactuca sativa - Sla

 • 1644 Vlaams: Lattouwe (Tamme oft Ghemeyne), Salaet
 • 1616 Latijn: Lactuca sativa [644]
 • 1554/1557: Lactuca, Lactuca sativa, Lactuck, Laictue, Laictue cultivée, Lattich, Lattouwe, Lattouwe (tamme)

Overzicht Lactuca sativa op deze site

Alle foto's van Lactuca sativa op internet

Lactuca sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lactuca sativa in Plantago PlantIndex

2  

Lactuca sativa var. crispa - Pluksla

 • 1644 Vlaams: Lattouwe (Ghekronckelde)
 • 1616 Latijn: Lactuca crispa [644]
 • 1554/1557: Lactuca, Lactuca crispa, Lactuca sativa, Lactuck, Laictue, Laictue crespue, Lattich, Lattich (Krauser-), Lattouwe, Lattouwe (ghecronckelde)

Overzicht Lactuca sativa var. crispa op deze site

Alle foto's van Lactuca sativa var. crispa op internet

Lactuca sativa var. crispa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lactuca sativa var. crispa in Plantago PlantIndex

3  

Lactuca sativa var. capitata - Kropsla

 • 1644 Vlaams: Lattouwe (Ghesloten), Salaet (Crop- oft Krop-)
 • 1616 Latijn: Lactuca capitata [645]
 • 1554/1557: Cropsalaet, Lactuca, Lactuca betica, Lactucia capitata, Lactuca laconica, Lactuca sativa, Lactuca sessilis, Lactuck, Laictue, Laictue pommée, Laictue testue, Lattich, Lattich (grosser), Lattich (weisser), Lattouwe, Lattouwe (ghesloten)

Overzicht Lactuca sativa var. capitata op deze site

Alle foto's van Lactuca sativa var. capitata op internet

Lactuca sativa var. capitata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lactuca sativa var. capitata in Plantago PlantIndex

4  

Lactuca sativa (var.) - sla

 • 1644 Vlaams: Lattouwe (Swarte)
 • 1616 Latijn: Lactuca nigra [644]

Overzicht Lactuca sativa op deze site

Alle foto's van Lactuca sativa op internet

Lactuca sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lactuca sativa in Plantago PlantIndex

5  

Lactuca sativa (var.) - sla

 • 1644 Vlaams: Lattouwe (Roode)
 • 1616 Latijn: Lactuca rubens [644]
 • 1554/1557: Lactuca, Lactuca Ceciliana, Lactuca Cypria, Lactuca Graeca, Lactuca sativa, Lactuck, Laictue, Lattich, Lattouwe

Overzicht Lactuca sativa op deze site

Alle foto's van Lactuca sativa op internet

Lactuca sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lactuca sativa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina