Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 25, bladzijde 1011-1016   Zie volgende pagina »

Van de soorten van Patich ende Surckel 

1  

Rumex aquaticus - Paardenzuring

 • 1644 Vlaams: Patich, Peerdick
 • 1616 Latijn: Lapathum silvestre sive Oxylapathum [648]
 • 1554/1557: Grindtwurtz, Lapathum acutum, Mengelwurtz, Oxylapathum, Parelle, Patich, Peerdick, Rumex acutus, Streiffwurtz, Zitterwurtz

Overzicht Rumex aquaticus op deze site

Alle foto's van Rumex aquaticus op internet

Rumex aquaticus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex aquaticus in Plantago PlantIndex

2  

Rumex obtusifolius - Ridderzuring

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Patich (Wilde)
 • 1616 Latijn: (niet in 1616 en 1644)
 • 1554/1557: Lapathum sylvestre, Parelle sauvage, Patich (wilde)

Overzicht Rumex obtusifolius op deze site

Alle foto's van Rumex obtusifolius op internet

Rumex obtusifolius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex obtusifolius in Plantago PlantIndex

3  

Rumex patientia - Spinaziezuring

 • 1644 Vlaams: Patich (Tam), Patientie
 • 1616 Latijn: Lapathum sativum [648]
 • 1554/1557: Hippolapathon, Lapathum sativum, Patience, Patientie, Rhabarbarum Monachorum, Rumex sativus

Overzicht Rumex patientia op deze site

Alle foto's van Rumex patientia op internet

Rumex patientia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex patientia in Plantago PlantIndex

4  

Rumex hydrolapathum - Waterzuring

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Patich (Groot oft Water-)
 • 1616 Latijn: Hippolapathum sive Rhabarbarum monachorum [648]
 • 1554/1557: Hippolapathum, Lapathum magnum, Parelle de marez, Parelle (grande), Patich (groote), Patich (Water-), Rumex palustris, Wasserampffer

Overzicht Rumex hydrolapathum op deze site

Alle foto's van Rumex hydrolapathum op internet

Rumex hydrolapathum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex hydrolapathum in Plantago PlantIndex

5  

Rumex acetosa - Veldzuring

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Surckel, Zurinck
 • 1616 Latijn: Oxalis [648]
 • 1554/1557: Acetosa, Oxalis, Ozeille Saurampffer, Surckele

Overzicht Rumex acetosa op deze site

Alle foto's van Rumex acetosa op internet

Rumex acetosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex acetosa in Plantago PlantIndex

6  

Rumex tuberosus - knolzuring

 • 1644 Vlaams: Surckel (Knobbelachtighe)
 • 1616 Latijn: Oxalis tuberosa [649]

Overzicht Rumex tuberosus op deze site

Alle foto's van Rumex tuberosus op internet

Rumex tuberosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex in Plantago PlantIndex

7  

Rumex scutatus - Spaanse zuring

 • 1644 Vlaams: Surckel (Ronde oft Roomsche)
 • 1616 Latijn: Oxalis rotundifolia [649]
 • 1554/1557: Acetosa Romana, Oxalis des Anciens, Oxalis Romana, Ozeille romaine, Surckele (Roomsche)

Overzicht Rumex scutatus op deze site

Alle foto's van Rumex scutatus op internet

Rumex scutatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex scutatus in Plantago PlantIndex

8  

Rumex acetosella - Schapenzuring

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Surckel (Schaeps-), Surckelken
 • 1616 Latijn: Oxalis minima [650]
 • 1554/1557: Acetosella, Oxalis parva, Ozeille de brebis, Ozeille (petite), Saurampffer (klein), Surckele (Scaeps-), Surckele (velt)

Overzicht Rumex acetosella op deze site

Alle foto's van Rumex acetosella op internet

Rumex acetosella bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex acetosella in Plantago PlantIndex

9  

Rumex sanguineus - Bloedzuring

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: (Drakenbloet), Patich (Rooden oft Swarten)
 • 1616 Latijn: Lapathum rubens [650]
 • 1554/1557: Drakenbloet, Lapathum nigrum, Sang de dragon, Sanguis draconis

Overzicht Rumex sanguineus op deze site

Alle foto's van Rumex sanguineus op internet

Rumex sanguineus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rumex sanguineus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina