Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 21 capitel 28, bladzijde 1018-1021  Zie volgende pagina »

Van Wilde oft Ghemeyne Maluwe

1  

Malva sylvestris - Groot kaasjeskruid

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Maluwe (Groote Wilde)
  • 1616 Latijn: Malva silvestris procerior [653]
  • 1554/1557: Anthema, Chocortis, Diadema, Keeskenscruyt, Maluwe, Maluwe (groote), Malva, Malva sylvestris elatior, Maulve, Maulve sauvage (grande), Pappel, Pappel (gemeyn), Urina muris

Overzicht Malva sylvestris op deze site

Alle foto's van Malva sylvestris op internet

Malva sylvestris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malva sylvestris in Plantago PlantIndex

2  

Malva pusilla - Rond kaasjeskruid

  • 1644 Vlaams: Maluwe (Kleyne Wilde)
  • 1616 Latijn: Malva silvestris pumila [653]
  • 1554/1557: Anthema, Chocortis, Diadema, Maluwe, Maluwe (cleyn), Maluwe (cleyn wilde), Malva, Malva pumila, Malva sylvestris pumila, Maulve, Maulve sauvage (petite) Pappel, Urina muris

Overzicht Malva pusilla op deze site

Alle foto's van Malva pusilla op internet

Malva pusilla bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malva pusilla in Plantago PlantIndex

3  

Lavatera arborea - struiklavatera

  • 1644 Vlaams: Maluwe (Boomachtighe)
  • 1616 Latijn: Malva arborescens [654]

Overzicht Lavatera arborea op deze site

Alle foto's van Lavatera arborea op internet

Lavatera arborea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lavatera arborea in Plantago PlantIndex

4  

Malva verticillata 'Crispa' - kranskaasjeskruid

  • 1644 Vlaams: Maluwe (Ghekronckelde)
  • 1616 Latijn: Malva crispa [653]

Overzicht Malva verticillata 'Crispa' op deze site

Alle foto's van Malva verticillata 'Crispa' op internet

Malva verticillata 'Crispa' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Malva verticillata 'Crispa' in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina