Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  , bladzijde 1021-1023   Zie volgende pagina »

Van Witte Maluwe oft Althaea 

1  

Althaea officinalis - Heemst

Foto Martin Stevens

Foto Martin Stevens

Foto Martin Stevens

Foto Luc Regniers

Foto Martin Stevens

  • 1644 Vlaams: Huemst (Witten), Maluwe (Witte)
  • 1616 Latijn: Althaea sive Ibiscus [655]
  • 1554/1557: Althaea, Anadendron, Aristalthaea, Bismalva, Eibisch, Guymaulve, Hibiscus, Huemst (witten), Ibisch, Ibiscus, Maluwe (witte), Malvaviscum

Overzicht Althaea officinalis op deze site

Alle foto's van Althaea officinalis op internet

Althaea officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Althaea officinalis in Plantago PlantIndex

2  

Hibiscus syriacus - septemberroos (althaeastruik)

  • 1644 Vlaams: Huemst (Vremden Witten), Maluwe (Witte Hof-)
  • 1616 Latijn: Althaea hortensis sive Althaea peregrina [655]

Overzicht Hibiscus syriacus op deze site

Alle foto's van Hibiscus syriacus op internet

Hibiscus syriacus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hibiscus syriacus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina