Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 5 Boek 22,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Citrullus colocynthis   kolokwnint (vgl. 623) Cauwoorden over zee, Citrullen over zee, Quintappelen (vgl. 623) Deel 5 Boek 22, 3
Citrullus lanatus   Watermeloen Citrullen (Ander ghedaente) Deel 5 Boek 22, 3
Cucumis melo   Meloen Citrullen, Anguria Deel 5 Boek 22, 3
Cucumis melo (Flexuosus groep)   slangkomkommer Concommeren (Langhworpighe oft Slanghe) Deel 5 Boek 22, 1
Cucumis sativus   Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen) Concommeren (Ghemeyne oft Tamme) Deel 5 Boek 22, 1
Cucurbita maxima   Reuzenpompoen (Winterpompoen) Cauwoorden (Eerste oft Platte, oft Groote Flesch) Deel 5 Boek 22, 6
Cucurbita moschata   Muskaatpompoen (Muskaatkalebas) Pepoenen (Breede oft Platte) Deel 5 Boek 22, 4
Cucurbita pepo   (eerste variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Langhworpighe oft Turcksche) Deel 5 Boek 22, 4
Cucurbita pepo   (derde variëteit) Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Kleyne Ronde oft Spaensche);Pepones lati, breede Pepoenen (Torcksche Meloenen) Deel 5 Boek 22, 4
Cucurbita pepo   (tweede variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Ronde oft Zee) Deel 5 Boek 22, 4
Fragaria vesca   Bosaardbei Eerdtbezien(cruydt) (Ghemeyne) Deel 5 Boek 22, 10
Fragaria vesca (var.)   (niet Fragaria x ananassa) tuinaardbei Eerdtbezien (Ander ghedaente) Deel 5 Boek 22, 10
Impatiens balsamina   Balsemien Balsamappel Wijfken Deel 5 Boek 22, 9
Lagenaria siceraria   (Pyriferagroep, var.) fleskalebas (wilde vorm) Cauwoorden (Wilde) Deel 5 Boek 22, 7
Lagenaria siceraria   Fleskalebas (een gekweekte variëteit) Cauwoorden (Langhe), Cauwoorden (Kleyne Flesch) Deel 5 Boek 22, 6
Lagenaria sphaerica ? kalebas (wilde vorm) Pepoenen (Wilde) Deel 5 Boek 22, 5
Momordica balsamina   Bittere komkommer Balsamappel Manneken Deel 5 Boek 22, 8

^Naar het begin van deze pagina