Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 22 capitel 1, bladzijde 1034-1036  Zie volgende pagina »

Van Ghemeyne Concommeren

1  

Cucumis sativus - Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen)

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Concommeren (Ghemeyne oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Cucumis vulgaris [662]
  • 1554/1557: Anguria, Concombre domestique, Concommeren, Cucumer, Cucumer sativus, Cucumern, Cucumis sativus, Melopepon Galeni

Overzicht Cucumis sativus op deze site

Alle foto's van Cucumis sativus op internet

Cucumis sativus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucumis sativus in Plantago PlantIndex

2  

Cucumis melo (Flexuosus groep) - slang-komkommer

  • 1644 Vlaams: Concommeren (Langhworpighe oft Slanghe)
  • 1616 Latijn: Cucumis oblongus [662]
  • 1554/1557: Anguria, Concombre domestique, Concommeren, Cucumer, Cucumer anguinus, Cucumer sativus, Cucumern, Cucumis anguinus, Cucumis sativus

Overzicht Cucumis melo op deze site

Alle foto's van Cucumis melo op internet

Cucumis melo bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucumis melo in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina