Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 22 capitel 3, bladzijde 1038-1040   Zie volgende pagina »

Van de Citrullen oft Anguria 

1  

Cucumis melo - Meloen

  • 1644 Vlaams: Citrullen, Anguria
  • 1616 Latijn: Anguria sive Cucumis citrulus [664]
  • 1554/1557: Citrulus, Concombre des Anciens, Cucumis Antiquorum, Cucumis citrulus, Cucumis Galeni, Melo, Meloenen, Melon, Melonen, Melopepo

Overzicht Cucumis melo op deze site

Alle foto's van Cucumis melo op internet

Cucumis melo bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucumis melo in Plantago PlantIndex

2  

Citrullus lanatus - Watermeloen

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Citrullen (Ander ghedaente)
  • 1616 Latijn: Cucumeris citruli alia icon [664]
  • 1554/1557: Anguria, Citrullen, Citrullum, Citrulum, Concombre citrin, Cucumis citrulus

Overzicht Citrullus lanatus op deze site

Alle foto's van Citrullus lanatus op internet

Citrullus lanatus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Citrullus lanatus in Plantago PlantIndex

3  

Citrullus colocynthis (vgl. 623) - kolokwnint (vgl. 623)

  • 1644 Vlaams: Cauwoorden over zee, Citrullen over zee, Quintappelen (vgl. 623)
  • 1616 Latijn: Colocynthis [665]

Overzicht Citrullus colocynthis op deze site

Alle foto's van Citrullus colocynthis op internet

Citrullus colocynthis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Citrullus colocynthis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina