Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 22 capitel 6, bladzijde 1043-1046   Zie volgende pagina »

Van Cauwoorden 

1  

Cucurbita maxima - Reuzenpompoen (Winterpompoen)

  • 1644 Vlaams: Cauwoorden (Eerste oft Platte, oft Groote Flesch-)
  • 1616 Latijn: Cucurbita prior (Cucurbita lagenaria maior) [668]
  • 1554/1557: Cauwoorde (groote), Courge (grande), Cucurbita cameraria maior, Cucurbita magna, Cucurbita maior, Cucurbitae camerariae, Cucurbitae Perticales, Kurbs (grosz)

Overzicht Cucurbita maxima op deze site

Alle foto's van Cucurbita maxima op internet

Cucurbita maxima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cucurbita maxima in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Cauwoorden (Breede oft Groote, oft Peers-ghewijse)
  • 1616 Latijn: Cucurbita latior [669]
  • 1554/1557: Cauwoorden (langhe), Courge longue, Cucurbita anguina, Cucurbita oblonga, Cucurbitae camerariae, Cucurbitae Perticales, Kurbs (lang)
3  

Lagenaria siceraria - Fleskalebas (een gekweekte variëteit)

  • 1644 Vlaams: Cauwoorden (Langhe), Cauwoorden (Kleyne Flesch-)
  • 1616 Latijn: Cucurbita longior (Cucurbita lagenaria minor) [669]
  • 1554/1557: Cauwoorden (cleyn), Courge (petite), Cucurbita minor, Cucurbitae camerariae, Cucurbitae Perticales, Kurbs (klein)

Overzicht Lagenaria siceraria op deze site

Alle foto's van Lagenaria siceraria op internet

Lagenaria siceraria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lagenaria siceraria in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina