Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 5 Boek 23,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Alliaria petiolata   Lookzonderlook Loock sonder Loock Deel 5 Boek 23, 16
Allium ampeloprasum var. ampeloprasum   wilde prei (olifantenknoflook) Pareye (Wijngaerdt) Deel 5 Boek 23, 20
Allium ampeloprasum var. porrum   prei Prason cephaloton, Porrum, Porrum capitatum, Pareye "die niet afghesneden en wordt"
Allium porrum Prei, (gekweekt om de "bol", de bladschede)
Loock (Poer oft Porrey), Pareye (Bol oft Kop), Pareye (Ongheschoren oft Ghemeyne) Deel 5 Boek 23, 18
Allium cepa   Ui Ajuyn (Ronden) Deel 5 Boek 23, 17
Allium porrum   Prei (gekweekt om het blad) Pareye (Gheschoren oft Ghesneden) Deel 5 Boek 23, 18
Allium sativum   Knoflook Loock (Eerste Tam oft Ghemeyn) Deel 5 Boek 23, 12
Allium schoenoprasum   Bieslook Loock (Bies), Pareye (Bies) Deel 5 Boek 23, 19
Allium subhirsutum ?   Moly met smalle bladeren Deel 5 Boek 23, 15
Allium ursinum   Daslook Loock (Wildt) met breede bladeren, Loock (Das) Deel 5 Boek 23, 13
Allium victoriale   Alpenlook Loock (Bergh) Deel 5 Boek 23, 14
Allium vineale   Kraailook Loock (Wildt) met smalle bladeren Deel 5 Boek 23, 13
Armoracia rusticana   Mierik (Mierikswortel) Radijs (Meer) Deel 5 Boek 23, 7
Brassica napus var. napobrassica   Koolraap (cultuurvorm) Rapen (Tamme Steck oft Parijsche) Deel 5 Boek 23, 2
Brassica napus var. napus   Koolzaad Rapen (Ghemeyne) Deel 5 Boek 23, 1
Brassica sp. ?   Rapen (Wilde Steck) Deel 5 Boek 23, 2
Daucus carota 'Sativus'    Peen (cultuurvorm) Moren (Geele), Peeen (Geele), Pooten (Geele), Wortelen (Geele) Deel 5 Boek 23, 8
Daucus carota subsp. carota   Wilde peen Croonkenscruydt, Pastinaken (Wilde), Voghelsnest Deel 5 Boek 23, 9
Daucus carota subsp. sativus   peen (met paarse wortel) Caroten, Peeen (Roode) Deel 5 Boek 23, 8
Erucastrum sp. ?   Rapen (Wilde Steck) Deel 5 Boek 23, 2
Ferraria spec. ?   Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus Deel 5 Boek 23, 23
Lapsana communis   akkerkool Lampsana Deel 5 Boek 23, 4
Pancratium maritimum   zandlelie Pancratium Deel 5 Boek 23, 22
Pastinaca sativa   Pastinaak Pastinaken (Wilde) Deel 5 Boek 23, 10
Pastinaca sativa subsp. sativa    Pastinaak (cultuurvorm) Pastinaken (Ghemeyne oft Tamme) Deel 5 Boek 23, 10
Raphanus raphanistrum   Knopherik Radijs (Wilde) Deel 5 Boek 23, 6
Raphanus sativus   radijs Radijs (Kleyne Tammen) Deel 5 Boek 23, 5
Raphanus sativus   Radijs Radijs (Grooten Tamme) Deel 5 Boek 23, 5
Scilla hyacinthoides ?   Bulbus Eriophorus, soo die te Wienen ghewassen is Deel 5 Boek 23, 23
Scilla peruviana   Peruviaanse sterhyacint Hyacinth (Sterre) van Peru Deel 5 Boek 23, 23
Sinapis arvensis   Herik Herick Deel 5 Boek 23, 3
Sium sisarum   Suikerwortel Serillen, Suyckerwortelen Deel 5 Boek 23, 11
Tigridia pavonia   tijgerbloem Tigersbloeme Deel 5 Boek 23, 23
Urginea maritima   Zeeui Aiuyn (Zee) Deel 5 Boek 23, 21

^Naar het begin van deze pagina