Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 5, bladzijde 1056-1058   Zie volgende pagina »

Van Radijs 

1  

Raphanus sativus - Radijs

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

 

Foto Luc Regniers

 
  • 1644 Vlaams: Radijs (Grooten Tamme)
  • 1616 Latijn: Raphanis sive Radicula sativa [676]
  • 1554/1557: Radicula, Radicula sativa, Radijs, Raifort, Raifort cultivé, Raphanus, Rettich

Overzicht Raphanus sativus op deze site

Alle foto's van Raphanus sativus op internet

Raphanus sativus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Raphanus sativus in Plantago PlantIndex

2  

Raphanus sativus - radijs

  • 1644 Vlaams: Radijs (Kleyne Tammen)
  • 1616 Latijn: Radicula sativa minor [676]
  • 1554/1557: Radicula, Radicula sativa, Radijs, Raifort, Raifort cultivé, Raphanus minor, Rettich

Overzicht Raphanus sativus op deze site

Alle foto's van Raphanus sativus op internet

Raphanus sativus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Raphanus sativus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina