Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 8, bladzijde 1059-1061   Zie volgende pagina »

Van Peeen ende Caroten 

1  

Daucus carota 'Sativus' - Peen (cultuurvorm)

  • 1644 Vlaams: Moren (Geele), Peeen (Geele), Pooten (Geele), Wortelen (Geele)
  • 1616 Latijn: Pastinaca tenuifolia sativa lutea [678]
  • 1554/1557: Daucium, Daucum, Daucus, Daucus Pastinaca, Pastenade domestique, Pastenade iaulne, Pastinaca sativa, Pastinacken (zam), Pastiney (zam), Peen (geel), Pooten, Ruben (geel), Staphilinus luteus, Staphilinus sativus, Wortelen (geel)

Overzicht Daucus carota 'Sativus' op deze site

Alle foto's van Daucus carota 'Sativus' op internet

Daucus carota 'Sativus' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Daucus carota 'Sativus' in Plantago PlantIndex

2  

Daucus carota subsp. sativus - peen (met paarse wortel)

  • 1644 Vlaams: Caroten, Peeen (Roode)
  • 1616 Latijn: Pastinaca tenuifolia sativa rubens [678]
  • 1554/1557: Caroten, Daucium, Daucum, Daucus, Daucus Pastinaca, Pastenade domestique, Pastenade rouge, Pastinaca sativa, Pastinacken (zam), Pastiney (rot), Pastiney (zam), Peen (roode), Pooten, Staphilinus niger, Staphilinus sativus

Overzicht Daucus carota subsp. sativus op deze site

Alle foto's van Daucus carota subsp. sativus op internet

Daucus carota subsp. sativus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Daucus carota subsp. sativus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina