Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 10, bladzijde 1063-1064   Zie volgende pagina »

Van Ghemeyne Pastinaken 

1  

Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak (cultuurvorm)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Pastinaken (Ghemeyne oft Tamme)
  • 1616 Latijn: Pastinaca latifolia sativa [680]
  • 1554/1557: Chervy cultivé (grand), Mooren (tamme), Moren (zam), Pastinaca, Pastinaca vulgaris, Pastinaken, Sisarum, Staphylinus

Overzicht Pastinaca sativa subsp. sativa op deze site

Alle foto's van Pastinaca sativa subsp. sativa op internet

Pastinaca sativa subsp. sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pastinaca sativa subsp. sativa in Plantago PlantIndex

2  
Pastinaca sativa - Pastinaak (wilde vorm)
  • 1644 Vlaams: Pastinaken (Wilde)
  • 1616 Latijn: Pastinaca latifolia silvestris [680]
  • 1554/1557: Baucia, Branca ursina, Cervi ocellus, Chervy sauvage, Elaphoboscum, Mooren (wilde), Moren (wild)

Overzicht Pastinaca sativa op deze site

Alle foto's van Pastinaca sativa op internet

Pastinaca sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Pastinaca sativa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina