Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 12, bladzijde 1066-1068   Zie volgende pagina »

Van Loock 

1  

Allium sativum - Knoflook

  • 1644 Vlaams: Loock (Eerste Tam oft Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Allium (sativum primum) [682]
  • 1554/1557: Ail, Ail de iardin, Allium, Allium sativum, Knobloch, Knoblouch, Loock, Loock (tam)

Overzicht Allium sativum op deze site

Alle foto's van Allium sativum op internet

Allium sativum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Allium sativum in Plantago PlantIndex

2  

 

  • 1644 Vlaams: Loock (Tweede Tam)
  • 1616 Latijn: (Allium sativum secundum) [682]
3  

 

  • 1644 Vlaams: Loock (Derde Tam)
  • 1616 Latijn: (Allium sativum tertium) [682]

^Naar het begin van deze pagina