Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 13, bladzijde 1068-1069   Zie volgende pagina »

Van Wildt Loock 

1  

Allium vineale - Kraailook

  • 1644 Vlaams: Loock (Wildt) met smalle bladeren
  • 1616 Latijn: Allium silvestre tenuifolium [683]
  • 1554/1557: Ail, Ail sauvage, Allium, Allium anguinum, Allium sylvestre, Knobloch, Knobloch (Feld-), Knobloch (wilder), Knoblouch, Loock, Loock (wildt) Ophioscorodon, Elaphoscorodon, wildt Loock

Overzicht Allium vineale op deze site

Alle foto's van Allium vineale op internet

Allium vineale bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Allium vineale in Plantago PlantIndex

2  

Allium ursinum - Daslook

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Loock (Wildt) met breede bladeren, Loock (Das-)
  • 1616 Latijn: Allium silvestre latioris folii [683]
  • 1554/1557: Ail, Ail d'ours, Allium, Allium ursinum, Ampeloprasum, Knoblauch (Walt-), Knobloch, Knobloch (Walt-), Knoblouch, Loock, Loock (Das-), Scorodoprassum Dioscoridis

Overzicht Allium ursinum op deze site

Alle foto's van Allium ursinum op internet

Allium ursinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Allium ursinum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina