Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 18, bladzijde 1076-1077   Zie volgende pagina »

Van Pareye 

1  

Allium ampeloprasum var. porrum - prei Prason cephaloton, Porrum, Porrum capitatum, Pareye "die niet afghesneden en wordt"

Allium porrum - Prei, (gekweekt om de "bol", de bladschede)

  • 1644 Vlaams: Loock (Poer- oft Porrey-), Pareye (Bol- oft Kop-), Pareye (Ongheschoren oft Ghemeyne)
  • 1616 Latijn: Porrum capitatum [688]
  • 1554/1557: Lauch, Paraye, Pareye, Poreau, Poreau testu, Porrum, Porrum capitatum

Overzicht Allium ampeloprasum var. porrum op deze site

Alle foto's van Allium ampeloprasum var. porrum op internet

Allium ampeloprasum var. porrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Allium ampeloprasum var. porrum in Plantago PlantIndex

2  

Allium porrum - Prei (gekweekt om het blad)

  • 1644 Vlaams: Pareye (Gheschoren oft Ghesneden)
  • 1616 Latijn: Porrum sectivum [688]
  • 1554/1557: Lauch, Paraye, Pareye, Poreau, Poreau sectil, Porrum, Porrum sectivum

Overzicht Allium porrum op deze site

Alle foto's van Allium porrum op internet

Allium porrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Allium porrum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina