Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 23 capitel 23, bladzijde 1082-1084   Zie volgende pagina »

Van den Bulbus Eriophorus ende den Flos Tigridis 

1  

 

 • 1644 Vlaams: Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus
 • 1616 Latijn: Bulbus eriophorus (Theophrasti) [692]
2  

Ferraria spec.

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus
 • 1616 Latijn: Bulbi eriophori icon ab amico missa [692]

Overzicht Ferraria op deze site

Alle foto's van Ferraria op internet

Ferraria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ferraria in Plantago PlantIndex

3  

Scilla hyacinthoides

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Bulbus Eriophorus, soo die te Wienen ghewassen is
 • 1616 Latijn: Bulbi eriophori Viennae nati effigies [692]

Overzicht Scilla hyacinthoides op deze site

Alle foto's van Scilla hyacinthoides op internet

Scilla hyacinthoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scilla hyacinthoides in Plantago PlantIndex

4  

 

 • 1644 Vlaams: Bulb (Hayrachtighe)
 • 1616 Latijn: Bulbus trichodes [693]
5  

Tigridia pavonia - tijgerbloem

 • 1644 Vlaams: Tigersbloeme
 • 1616 Latijn: Tigridis flos [693]

Overzicht Tigridia pavonia op deze site

Alle foto's van Tigridia pavonia op internet

Tigridia pavonia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tigridia pavonia in Plantago PlantIndex

6  

Scilla peruviana - Peruviaanse sterhyacint

 • 1644 Vlaams: Hyacinth (Sterre-) van Peru
 • 1616 Latijn: (Bulbus eriophorus Peruanus)

Overzicht Scilla peruviana op deze site

Alle foto's van Scilla peruviana op internet

Scilla peruviana bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scilla peruviana in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina