Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 24 capitel 13, bladzijde 1100-1102  Zie volgende pagina »

Van Asperges 

1  

Asparagus officinalis subsp. officinalis - Asperge

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Asperges (Tamme), Coraelcruydt
  • 1616 Latijn: Asparagus hortensis [703]
  • 1554/1557: Asparagus, Asperge, Coraelcruyt, Sparagus, Spargen, Speragus

Overzicht Asparagus officinalis subsp. officinalis op deze site

Alle foto's van Asparagus officinalis subsp. officinalis op internet

Asparagus officinalis subsp. officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asparagus in Plantago PlantIndex

2  

Asparagus acutifolius - Wilde asperge

  • 1644 Vlaams: Asperges (Eerste Wilde)
  • 1616 Latijn: Asparagus silvestris sive Corruda prior [703]
  • 1554/1557: Asparagus sylvestris, Asperge sauvage, Corruda

Overzicht Asparagus acutifolius op deze site

Alle foto's van Asparagus acutifolius op internet

Asparagus acutifolius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asparagus acutifolius in Plantago PlantIndex

3  

Asparagus aphyllus

  • 1644 Vlaams: Asperges (Tweede Wilde)
  • 1616 Latijn: Asparagus silvestris alter [704]

Overzicht Asparagus aphyllus op deze site

Alle foto's van Asparagus aphyllus op internet

Asparagus aphyllus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asparagus in Plantago PlantIndex

4  

Asparagus albus

  • 1644 Vlaams: Asperges (Derde Wilde)
  • 1616 Latijn: Asparagus silvestris tertius [704]

Overzicht Asparagus albus op deze site

Alle foto's van Asparagus albus op internet

Asparagus albus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Asparagus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina