Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 24 capitel 14, bladzijde 1103-1104   Zie volgende pagina »

Van Creta marina 

1  

Crithmum maritimum - Zeevenkel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Creta marina, Venckel (Zee-)
  • 1616 Latijn: Crithmum marinum [705]
  • 1554/1557: Bacille, Bati, Creta marina, Crete marine, Crithmum, Fenoil marin

Overzicht Crithmum maritimum op deze site

Alle foto's van Crithmum maritimum op internet

Crithmum maritimum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Crithmum maritimum in Plantago PlantIndex

2  

Echinophora spinosa

  • 1644 Vlaams: Creta marina (Stekende oft Doornachtighe)
  • 1616 Latijn: Crithmum spinosum [705]

Overzicht Echinophora spinosa op deze site

Alle foto's van Echinophora spinosa op internet

Echinophora spinosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

3  

Inula crithmoides

  • 1644 Vlaams: Creta marina met gulde bloemen
  • 1616 Latijn: Crithmum chrysanthemum [706]

Overzicht Inula crithmoides op deze site

Alle foto's van Inula crithmoides op internet

Inula crithmoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Inula crithmoides in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina