Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 24 capitel 15, bladzijde 1104-1107   Zie volgende pagina »

Van Mostaert 

1  

Brassica nigra - Zwarte mosterd

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Mostaertcruydt (Tweede Tam oft Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Sinapi sativum prius [706]
  • 1554/1557: Mostaert, Mostaert (ghemeyn), Moustarde, Moustarde de iardin, Senevé, Senevé de iardin, Senevé domestique, Senff, Senff (zamer), Sinapi, Sinapi commune, Sinapis, Sinapium

Overzicht Brassica nigra op deze site

Alle foto's van Brassica nigra op internet

Brassica nigra bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Brassica nigra in Plantago PlantIndex

2  

Sinapis alba - Witte mosterd

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Mostaertcruydt (Eerste Tam oft Wit)
  • 1616 Latijn: Sinapi sativum alterum [707]
  • 1554/1557: Eruca, Mostaert, Mostaert (wit), Moustarde, Senevé, Senevé blanc, Senevé domestique, Senff, Senff (weisser), Sinapi, Sinapi hortense, Sinapis, Sinapium

Overzicht Sinapis alba op deze site

Alle foto's van Sinapis alba op internet

Sinapis alba bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sinapis alba in Plantago PlantIndex

3  

Erucastrum nasturtiifolium

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Mostaertcruydt (Wildt)
  • 1616 Latijn: Sinapi silvestre [707]
  • 1554/1557: Mostaert, Mostaert (wilden), Moustarde, Senevé, Senevé sauvage, Senff, Senff (wilder), Sinapi sylvestre, Sinapi, Sinapis, Sinapium

Overzicht Erucastrum nasturtiifolium op deze site

Alle foto's van Erucastrum nasturtiifolium op internet

Erucastrum nasturtiifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Erucastrum nasturtiifolium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina