Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 5 Boek 25,

Huidige botanische naam ? Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Acanthus mollis   Zachte acanthus Acanthus (Tammen oft Sachten), Berenklauw Deel 5 Boek 25, 1
Acanthus spinosus   Doornige berenklauw Acanthus (Wilden oft Stekenden) Deel 5 Boek 25, 1
Carduus acanthoides   Langstekelige distel Distel (Tweede Wilde) Deel 5 Boek 25, 21
Carduus crispus   Kruldistel Distel (Eerste Wilde) Deel 5 Boek 25, 21
Carlina acaulis subsp. acaulis   Zilverdistel (zonder stengel) Carline (Tweede), Everwortel (Tweede) Deel 5 Boek 25, 8
Carlina acaulis subsp. simplex   Zilverdistel Carline (Eerste oft Groote), Everwortel (Eerste) Deel 5 Boek 25, 8
Carlina racemosa     Distel (Tweede oft Kleyne Drije) Deel 5 Boek 25, 9
Carlina vulgaris   Driedistel Carline (Wilde), Distel (Eerste oft Groote Drije) Deel 5 Boek 25, 9
Carthamus corymbosus   Schermsaffloer Cham(a)eleon (Swarten) van Cortusus Deel 5 Boek 25, 11
Carthamus lanatus   Wollige saffloer Carthamus (Wilden) Deel 5 Boek 25, 17
Centaurea calcitrapa   Kalketrip Distel (Sterre) Deel 5 Boek 25, 14
Centaurea collina     Distel (Tweede Somer) Deel 5 Boek 25, 15
Centaurea solstitialis   zomercentaurie Distel (Eerste Somer) Deel 5 Boek 25, 15
Cirsium acaule   Aarddistel Cham(a)eleon (Witten) Deel 5 Boek 25, 10
Cirsium arvense   Akkerdistel Distel (Derde Wilde) Deel 5 Boek 25, 21
Cirsium eriophorum   wollige distel Distel met de wolachtighe bloemknoppen, Monickscruyne Deel 5 Boek 25, 5
Cirsium ferox ?   Distel (Leeuwe) Deel 5 Boek 25, 20
Cirsium spec.   (een vederdistelsoort) Cirsion, Distel (Groote Dauw) Deel 5 Boek 25, 19
Cnicus benedictus   Gezegende distel Cardobenedictus Deel 5 Boek 25, 18
Cynara cardunculus   Kardoen Articiocken (Stekelighe) Deel 5 Boek 25, 6
Cynara scolymus   Artisjok Articiocken Deel 5 Boek 25, 6
Dipsacus fullonum   Grote kaardebol Kaerden oft Volders Kaerden (Wilde) Deel 5 Boek 25, 16
Dipsacus pilosus   Kleine kaardebol Kaerden (Kleyne) Deel 5 Boek 25, 16
Dipsacus sativus   Grote kaardebol (gekweekte soort) Kaerden oft Volders Kaerden (Tamme) Deel 5 Boek 25, 16
Echinops sphaerocephalus   Beklierde kogeldistel Distel (Eerste Vremde oft Roomsche) Deel 5 Boek 25, 4
Echinops spinosus     Distel (Tweede Vremde oft Scherpe Roomsche) Deel 5 Boek 25, 4
Eryngium alpinum   Alpenkruisdistel Cruyswortel van Pruyssen, Distel (Tweede Bastaert Cruys), Eryngium (Tweede Bastaert oft Sacht) van Matthiolus, Eryngium sonder doornen Deel 5 Boek 25, 13
Eryngium campestre   Kruisdistel Distel (Kleyne Cruys), Eryngium (Kleyn oft Velt) Deel 5 Boek 25, 12
Eryngium maritimum   Blauwe zeedistel Distel (Cruys), Eindeloos, Eryngium (Groot oft Zee), Meerwortel Deel 5 Boek 25, 12
Eryngium planum   vlakbladige kruisdistel (framboosdistel) Distel (Eerste Bastaert Cruys), Eryngium (Eerste Bastaert oft Sacht) Deel 5 Boek 25, 13
Eryngium pusillum ?   Distel (Derde Bastaert Cruys), Eryngium (Derde Bastaert), Eryngium Naenken van Clusius Deel 5 Boek 25, 13
Falcaria vulgaris   sikkelkruid Distel (Vierde Bastaert Cruys), Eryngium (Vierde Bastaert) Deel 5 Boek 25, 13
Onopordum acanthium   Wegdistel Distel (Eerste Witte Wegh) Deel 5 Boek 25, 2
Onopordum illyricum     Distel (Tweede Witte Wegh) Deel 5 Boek 25, 2
Onopordum illyricum ?   Acanos, Onopordon Deel 5 Boek 25, 20
Scolymus hispanicus     Distel (Gulde), Distel met geele bloemen Deel 5 Boek 25, 7
Silybum marianum   Mariadistel Distel (Onser Vrouwen) Deel 5 Boek 25, 3

^Naar het begin van deze pagina