Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 2, bladzijde 1129-1130   Zie volgende pagina »

Van Witte Wegh-Distel 

1  

Onopordum acanthium - Wegdistel

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Witte Wegh-)
  • 1616 Latijn: Acanthium [720]
  • 1554/1557: Acanthium, Chardon argentin, Distel (groote witte), Distel (weisz Wege-), Distel (witte wech-), Distel (wilde)

Overzicht Onopordum acanthium op deze site

Alle foto's van Onopordum acanthium op internet

Onopordum acanthium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Onopordum acanthium in Plantago PlantIndex

2  

Onopordum illyricum

  • 1644 Vlaams: Distel (Tweede Witte Wegh-)
  • 1616 Latijn: Acanthium alterum [720]

Overzicht Onopordum illyricum op deze site

Alle foto's van Onopordum illyricum op internet

Onopordum illyricum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Onopordum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina