Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 4, bladzijde 1131-1132   Zie volgende pagina »

Van Vremde Distel 

1  

Echinops sphaerocephalus - Beklierde kogeldistel

 • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Vremde oft Roomsche)
 • 1616 Latijn: Carduus sphaerocephalus [722]
 • 1554/1557: Chardon estranger, Chardon Romain, Distel (Romisch), Distel (Roomsche of vremde), Distel (Welsch), Spina peregrina

Overzicht Echinops sphaerocephalus op deze site

Alle foto's van Echinops sphaerocephalus op internet

Echinops sphaerocephalus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Echinops sphaerocephalus in Plantago PlantIndex

2  

 

 • 1644 Vlaams: Distel (Derde Vremde oft Kleyne Vremde)
 • 1616 Latijn: Carduus sphaerocephalus tertius [723]
3  

 

 • 1644 Vlaams: Distel (Vierde Vremde oft Allerkleynste Vremde)
 • 1616 Latijn: Carduus sphaerocephalus quartus aut minimus [723]
4  

 

 • 1644 Vlaams: Distel (Vijfde Vremde)
 • 1616 Latijn: Carduus sphaerocephalus (quintus), (Spina alba) [723]
5  

Echinops spinosus

 • 1644 Vlaams: Distel (Tweede Vremde oft Scherpe Roomsche)
 • 1616 Latijn: Carduus sphaerocephalus acutus [722]

Overzicht Echinops spinosus op deze site

Alle foto's van Echinops spinosus op internet

Echinops spinosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Echinops in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina