Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 8, bladzijde 1137-1139   Zie volgende pagina »

Van Carline ende Leucacantha 

1  

Carlina acaulis subsp. simplex - Zilverdistel

  • 1644 Vlaams: Carline (Eerste oft Groote), Everwortel (Eerste)
  • 1616 Latijn: Carlina sive Leucantha [727]
  • 1554/1557: Cardopatium, Carlina, Carline blanche, Carolina, Eberwurtz, Eberwurtz (grosz), Eberwurtz (weisz), Everwortele, Everwortele (witte), Ischias, Leucacantha, Phyllon, Polygonatum, Spina alba

Overzicht Carlina acaulis subsp. simplex op deze site

Alle foto's van Carlina acaulis subsp. simplex op internet

Carlina acaulis subsp. simplex bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carlina acaulis subsp. simplex in Plantago PlantIndex

2  

Carlina acaulis subsp. acaulis - Zilverdistel (zonder stengel)

  • 1644 Vlaams: Carline (Tweede), Everwortel (Tweede)
  • 1616 Latijn: Carlina altera, Carlina humilis aut minor [727]
  • 1554/1557: Acanthis, Carlina (cleyne), Carline (petite), Eberwurtz (klein), Everwortele (cleyn), Spina arabica, Suchaha

Overzicht Carlina acaulis subsp. acaulis op deze site

Alle foto's van Carlina acaulis subsp. acaulis op internet

Carlina acaulis subsp. acaulis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carlina acaulis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina