Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 9, bladzijde 1139-1141  Zie volgende pagina »

Van Drije-Distel oft Wilde Carline 

1  

Carlina vulgaris - Driedistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Carline (Wilde), Distel (Eerste oft Groote Drije-)
  • 1616 Latijn: Carlina silvestris [728]
  • 1554/1557: Carlina sylvestris, Carline sauvage, Dreydistel, Dryedistel, Frauwen distel, Seuwdistel

Overzicht Carlina vulgaris op deze site

Alle foto's van Carlina vulgaris op internet

Carlina vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carlina vulgaris in Plantago PlantIndex

2  

Carlina racemosa

  • 1644 Vlaams: Distel (Tweede oft Kleyne Drije-)
  • 1616 Latijn: Carlina silvestris minor [728]

Overzicht Carlina racemosa op deze site

Alle foto's van Carlina racemosa op internet

Carlina racemosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carlina in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina