Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 11, bladzijde 1142-1144   Zie volgende pagina »

11 Van Swarten Chamaeleon

1  

Carthamus corymbosus - Schermsaffloer

  • 1644 Vlaams: Cham(a)eleon (Swarten) van Cortusus
  • 1616 Latijn: Chamaeleon niger Cortusi [729]
  • 1554/1557: Carduus niger, Chamaeleo niger, Chamaeleon noir, Cnidios coccos, Cynomazon, Cynoxylon, Cynozolon, Ocymoides, Pancarpon, Ulophonon, Ustilago, Vernilago

Overzicht Carthamus corymbosus op deze site

Alle foto's van Carthamus corymbosus op internet

Carthamus corymbosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carthamus corymbosus in Plantago PlantIndex

2  

Botanisch: Picnomon acarna

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Cham(a)eleon (Swarten) van Salamanca
  • 1616 Latijn: Chamaeleon niger salmanticensis [729]

Overzicht Picnomon acarna op deze site

Alle foto's van Picnomon acarna op internet

Picnomon acarna bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina