Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 12, bladzijde 1144-1146   Zie volgende pagina »

Van Eryngium oft Cruys-Distel 

1  

Eryngium maritimum - Blauwe zeedistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Distel (Cruys-), Eindeloos, Eryngium (Groot oft Zee-), Meerwortel
  • 1616 Latijn: Eryngium marinum [730]
  • 1554/1557: Cruyswortele, Endeloos, Erynge, Eryngium, Eryngium (grand), Eryngium marin, Eryngium marinum, Iringus, Meerewortele

Overzicht Eryngium maritimum op deze site

Alle foto's van Eryngium maritimum op internet

Eryngium maritimum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eryngium maritimum in Plantago PlantIndex

2  

Eryngium campestre - Kruisdistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Distel (Kleyne Cruys-), Eryngium (Kleyn oft Velt-)
  • 1616 Latijn: Eryngium campestre [730]
  • 1554/1557: Brachendistel, Centumcapita, Chardon à cent testes, Cruysdistel, Eryngium, Eryngium vulgaire, Eryngium vulgare, Iringus, Manstreuw, Rad distel, Radendistel

Overzicht Eryngium campestre op deze site

Alle foto's van Eryngium campestre op internet

Eryngium campestre bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eryngium campestre in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina