Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 13, bladzijde 1146-1148   Zie volgende pagina »

Van Bastaert-Eryngium 

1  

Eryngium planum - vlakbladige kruisdistel (framboosdistel)

  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Bastaert Cruys-), Eryngium (Eerste Bastaert- oft Sacht)
  • 1616 Latijn: Eryngium spurium primum [732]

Overzicht Eryngium planum op deze site

Alle foto's van Eryngium planum op internet

Eryngium planum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eryngium planum in Plantago PlantIndex

2  

Eryngium alpinum - Alpenkruisdistel

  • 1644 Vlaams: Cruyswortel van Pruyssen, Distel (Tweede Bastaert Cruys-), Eryngium (Tweede Bastaert- oft Sacht) van Matthiolus, Eryngium sonder doornen
  • 1616 Latijn: Eryngium planum Matthioli [732]

Overzicht Eryngium alpinum op deze site

Alle foto's van Eryngium alpinum op internet

Eryngium alpinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eryngium alpinum in Plantago PlantIndex

3  

Eryngium pusillum

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Distel (Derde Bastaert Cruys-), Eryngium (Derde Bastaert-), Eryngium Naenken van Clusius
  • 1616 Latijn: Eryngium pumilum Clusii [732]

Overzicht Eryngium pusillum op deze site

Alle foto's van Eryngium pusillum op internet

Eryngium pusillum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Eryngium in Plantago PlantIndex

4  

Falcaria vulgaris - sikkelkruid

  • 1644 Vlaams: Distel (Vierde Bastaert Cruys-), Eryngium (Vierde Bastaert-)
  • 1616 Latijn: Eryngium spurium quartum [732]

Overzicht Falcaria vulgaris op deze site

Alle foto's van Falcaria vulgaris op internet

Falcaria vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Falcaria vulgaris in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina