Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 15, bladzijde 1149-1150   Zie volgende pagina »

Van Somer-Distel 

1  

Centaurea solstitialis - zomercentaurie

Foto Luc Regniers
  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Somer-)
  • 1616 Latijn: Spina solstitialis [734]

Overzicht Centaurea solstitialis op deze site

Alle foto's van Centaurea solstitialis op internet

Centaurea solstitialis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea solstitialis in Plantago PlantIndex

2  

Centaurea collina

  • 1644 Vlaams: Distel (Tweede Somer-)
  • 1616 Latijn: Spina solstitialis altera [734]

Overzicht Centaurea collina op deze site

Alle foto's van Centaurea collina op internet

Centaurea collina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Centaurea in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina