Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 16, bladzijde 1150-1152   Zie volgende pagina »

Van Volders-Kaerden 

1  

Dipsacus sativus - Grote kaardebol (gekweekte soort)

  • 1644 Vlaams: Kaerden oft Volders Kaerden (Tamme)
  • 1616 Latijn: Dipsacus sativus [735]
  • 1554/1557: Bubenstrel, Caerden, Caerden (tamme), Carduus fullonum, Carduus Veneris, Chamaeleon, Chardon à carder, Chardon à carder cultivé, Chardon à foulon, Cinara rustica, Cneoron, Crocodilion, Dipsacum, Dipsacum album, Dipsacum sativum, Karten distel, Labrum Veneris, Meleta, Moraria, Onocardion, Sciara, Veneris lavacrum, Verge de berger, Virga pastoris, Volderscaerden, Weberkarten

Overzicht Dipsacus sativus op deze site

Alle foto's van Dipsacus sativus op internet

Dipsacus sativus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dipsacus sativus in Plantago PlantIndex

2  

Dipsacus fullonum - Grote kaardebol

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids (wilde soort)

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Kaerden oft Volders Kaerden (Wilde)
  • 1616 Latijn: Dipsacus silvestris [735]
  • 1554/1557: Bubenstrel, Caerden, Caerden (wilde), Carduus fullonum, Carduus Veneris, Chamaeleon, Chardon à carder, Chardon à carder sauvage, Chardon à foulon, Cinara rustica, Cneoron, Crocodilion, Dipsacum, Dipsacum purpureum, Dipsacum sylvestre, Karten distel, Labrum Veneris, Meleta, Moraria, Onocardion, Sciara, Veneris lavacrum, Verge de berger, Virga pastoris, Volderscaerden, Weberkarten

Overzicht Dipsacus fullonum op deze site

Alle foto's van Dipsacus fullonum op internet

Dipsacus fullonum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dipsacus fullonum in Plantago PlantIndex

3  

Dipsacus pilosus - Kleine kaardebol

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Kaerden (Kleyne)
  • 1616 Latijn: Dipsacus tertius [735]
  • 1554/1557: Bubenstrel, Caerden, Caerden (ander gheslacht van wilde), Carduus fullonum, Carduus Veneris, Chamaeleon, Chardon à carder, Chardon à carder sauvage (autre espece de), Chardon à foulon, Cinara rustica, Cneoron, Crocodilion, Dipsacum, Dipsacum tertium, Karten distel, Labrum Veneris, Meleta, Moraria, Onocardion, Sciara, Veneris lavacrum, Verge de berger, Virga pastoris, Volderscaerden, Weberkarten

Overzicht Dipsacus pilosus op deze site

Alle foto's van Dipsacus pilosus op internet

Dipsacus pilosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Dipsacus pilosus in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina