Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 5 boek 25 capitel 21, bladzijde 1158-1160   Zie volgende pagina »

Van de andere Wilde Distelen 

1  

Carduus crispus - Kruldistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Distel (Eerste Wilde)
  • 1616 Latijn: Carduus silvestris primus [739]
  • 1554/1557: Carduus sylvestris, Chardon sauvage, Distel (wilde), Limonium, Pherusa, Pyracantha, Scolymus -

Overzicht Carduus crispus op deze site

Alle foto's van Carduus crispus op internet

Carduus crispus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carduus crispus in Plantago PlantIndex

2  

Carduus acanthoides - Langstekelige distel

  • 1644 Vlaams: Distel (Tweede Wilde)
  • 1616 Latijn: Carduus silvestris alter [739]
  • 1554/1557: Carduus sylvestris, Chardon sauvage, Distel (wilde), Limonium, Pherusa, Pyracantha, Scolymus

Overzicht Carduus acanthoides op deze site

Alle foto's van Carduus acanthoides op internet

Carduus acanthoides bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Carduus acanthoides in Plantago PlantIndex

3  

Cirsium arvense - Akkerdistel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Distel (Derde Wilde)
  • 1616 Latijn: Carduus silvestris tertius [740]
  • 1554/1557: Cardui sylvestris tertium genus, Carduus asininus, Chardon d'asne, Chardon sauvage, Distelen (Esels-), Distelen (Tderde gheslacht van wilden)

Overzicht Cirsium arvense op deze site

Alle foto's van Cirsium arvense op internet

Cirsium arvense bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cirsium arvense in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina