Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek

21 Van de eetbare oft Moes-cruyden Planten Alfabetisch
22 Van de Concommerachtighe ende andere dierghelijcke cruyden Planten Alfabetisch
23 Van de eetbaere Wortelen, als Rapen, Peen, Aiuynen ende meer andere Planten Alfabetisch
24 Van de Vleesch-cruyden oft Sause-cruyden, als Peterselie, Kervel, Kersse, Mostaert, ende meer andere dierghelijcke Planten Alfabetisch
25 Van Distelen ende Caerden Planten Alfabetisch
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

De herkende planten in dit deel

Huidige botanische naam ?

Alle foto's van

Overzicht Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk Plantago PlantIndex
Atriplex hortensis       Tuinmelde (groene en rode variëteit) Melde (Hof oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex laciniata       Gelobde melde Melde (Zee) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex hortensis       Tuinmelde (rode variant) Melde (Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex prostrata       Gespiesde melde Melde (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Atriplex patula       Uitstaande melde Melde (Alderleeghste Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 1  
Chenopodium rubrum       Rode ganzenvoet(nietgiftig) Gansenvoet Cruydt-boeck 5, 21, 2  
Chenopodium rubrum       Rode ganzenvoet Verckensdoot Cruydt-boeck 5, 21, 2  
Chenopodium vulvaria       Stinkende ganzenvoet Melde (Stinckende) Cruydt-boeck 5, 21, 3  
Amaranthus retroflexus ?     Papegaaienkruid Maier (Ghespickelt oft Gheplackt), Papegaeyencruydt Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus hybridus var. erythrostachys ?       Fluweelbloemen (Donckerpupure) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus caudatus       Kattenstaartamarant Fluweelbloemen (Groote bleeckroode) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus blitum       kleine majer Maier (Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Amaranthus blitum var. oleraceus ?       Maier (Groot Roodt) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Chenopodium polyspermum       Korrelganzenvoet Maier (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 4  
Spinacia oleracea       Spinazie Spinagie Cruydt-boeck 5, 21, 5  
Beta vulgaris var. rubra       (Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Conditiva')  Rode biet (Kroot) (ras Conditiva) Beete (Roomsche oft Vremde Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Crassa'        Snijbiet (Warmoes) met het ras 'Crassa' Beete (Ghemeyne oft Witte) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Cicla'       Snijbiet (Warmoes) met het ras 'Cicla' Beete (Ghemeyne oft Witte) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Beta vulgaris subsp. vulgaris       Biet Beete (Ghemeyne Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 6  
Brassica oleracea acephala var. rubra       Rodekool Koole (Groote Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica rapa var. rapifera       Meiraap Koole (Kleyne Roode), Slooren Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. sabellica       Boerenkool Koole (Ghekronckelde) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. sabauda       Savooiekool Koole (Savoye oft Savoysche) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. viridis       Zwarte kool Koole (Bruyngroene oft Swarte) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. botrytis       Bloemkool Koole (Bloem) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea capitata var. rubra       Rodekool Koole (Groote Roode oft Kabuys), Rooskens Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica napus var. napobrassica       Koolraap Koole (Raep) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica rapa 'Sylvestris'       Meiraap Koole (Kleyne Roode), Slooren Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea var. acephala       (Brassica oleracea var. gongylodes) Koolrabi Koole (Ghehackelde) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica oleracea capitata var. alba       Witte kool Koole (Witte Kabuys oft Witte Sluyt) Cruydt-boeck 5, 21, 7  
Brassica napa subsp. campestris       Raapzaad Koole (Wilde) met bladeren van Deurwas Cruydt-boeck 5, 21, 8  
Crambe maritima       Zeekool Koole (Wilde oft Zee) Cruydt-boeck 5, 21, 8  
Omphalodes verna       Amerikaans vergeetmijnietje Bernagie die altijdts groen blijft Cruydt-boeck 5, 21, 9  
Borago officinalis       Bernagie, Komkommerkruid Bernagie Cruydt-boeck 5, 21, 9  
Anchusa officinalis       Gewone ossentong Buglosse (Ghemeyne), Ossentonghe (Groote oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 10  
Anchusa undulata ?       Anchusa (Derde), Orcanette Cruydt-boeck 5, 21, 10  
Anchusa arvensis       Kromhals Buglosse (Wilde oft Kleyne) Cruydt-boeck 5, 21, 10  
Anchusa azurea ?     Blauwe ossentong Anchusa Alcibiadion Cruydt-boeck 5, 21, 11  
Onosma echioides ?       Anchusa (Vierde oft Bastaerdt) Cruydt-boeck 5, 21, 11  
Anchusa undulata ?       Anchusa (Derde), Orcanette Cruydt-boeck 5, 21, 11  
Echium italicum ?       Echium (Oprecht) Cruydt-boeck 5, 21, 12  
Echium vulgare       Slangenkruid Ossentonghe (Wilde), Slanghencruydt, Slanghenhooft Cruydt-boeck 5, 21, 12  
Cerinthe major         Cerinthe, Leucographis, Maru (groot) Cruydt-boeck 5, 21, 13  
Cerinthe minor       Geel wasbloempje Maru (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 13  
Bupleurum rigidum         Bupleurum met breede bladeren Cruydt-boeck 5, 21, 14  
Bupleurum praealtum         Bupleurum met smalle bladeren Cruydt-boeck 5, 21, 14  
Cichorium intybus var. foliosum       Cichorei (Brussels lof, Witlof) (gekweekte vorm) Cicoreye (Smalle oft Bitterste) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Chondrilla juncea       Knikbloem Cicoreye (Geele Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Cichorium endivia        Andijvie Endivie (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Cichorium intybus       Wilde cichorei (de cichoreikoffie wordt gemaakt van de wortel van de cultuurvorm: Cichorium intybus var. sativum) Cicoreye (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 15  
Taraxacum officinale       Paardenbloem Kanckerbloemen, Papencruydt Cruydt-boeck 5, 21, 16  
Leontodon tuberosus         Papencruydt van Montpelliers Cruydt-boeck 5, 21, 16  
Lactuca perennis       Blauwe sla Condrille (Tweede oft Kleyne) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 5, 21, 17  
Catananche caerulea       Blauwe strobloem Condrille (Derde) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 5, 21, 17  
Hypochaeris radicata       Gewoon biggenkruid Havickscruydt (Derde oft Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Leontodon autumnalis       Vertakte leeuwentand Duyvelsbeete, Havickscruydt (Vierde oft Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Crepis tectorum ?     Smal streepzaad Havickscruydt (Vijfde oft Allerkleynste) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Hieracium umbellatum       Schermhavikskruid Havickscruydt (Eerste oft Ghemeyn Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Picris hieracioides ?     Echt bitterkruid Havickscruydt (Tweede Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 18  
Crepis foetida       Stinkend streepzaad Cicorye (Stinckende), Cruyscruydt (Derde) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Erigeron acer       Scherpe fijnstraal Cruyscruydt (Vierde oft Allerkleynste) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Senecio vulgaris       Klein kruiskruid Cruyscruydt (Kleyn), Grindcruydt (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Senecio viscosus       Kleverig kruiskruid Cruyscruydt (Groot), Grindcruydt (Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 19  
Jacobaea maritima       Zilverkruiskruid Iacobscruydt (Sint), Zee Cruydt-boeck 5, 21, 20  
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris       Jakobskruiskruid Iacobscruydt (Sint) Cruydt-boeck 5, 21, 20  
Sonchus maritimus       Zeemelkdistel Sonchus (Zee) Cruydt-boeck 5, 21, 21  
Sonchus arvensis       Akkermelkdistel Lattouwe (Hasen), Sonchus (Sachte) Cruydt-boeck 5, 21, 21  
Sonchus asper       Gekroesde melkdistel Sonchus (Rouwe oft Stekende), Sonchus (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 21  
Lactuca sativa var. capitata       Kropsla Lattouwe (Ghesloten), Salaet (Crop oft Krop) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa       Sla Lattouwe (Tamme oft Ghemeyne), Salaet Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa crispa       Pluksla Lattouwe (Ghekronckelde) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa       (var.) Sla Lattouwe (Roode) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca sativa       (var.) Sla Lattouwe (Swarte) Cruydt-boeck 5, 21, 22  
Lactuca serriola       Kompassla Lattouwe (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 23  
Valerianella locusta       Gewone veldsla Kleerooghe, Moes (Wit), Veldtkrop Cruydt-boeck 5, 21, 24  
Rumex acetosa       Veldzuring Surckel, Zurinck Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex acetosella       Schapenzuring Surckel (Schaeps), Surckelken Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex patientia       Spinaziezuring Patich (Tam), Patientie Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex obtusifolius       Ridderzuring Patich (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex aquaticus       Paardenzuring Patich, Peerdick Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex scutatus       Spaanse zuring Surckel (Ronde oft Roomsche) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex hydrolapathum       Waterzuring Patich (Groot oft Water) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex sanguineus       Bloedzuring (Drakenbloet), Patich (Rooden oft Swarten) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Rumex tuberosus       Knolzuring Surckel (Knobbelachtighe) Cruydt-boeck 5, 21, 25  
Chenopodium bonushenricus       Brave hendrik Algoede, Goeden Heindrick, Lammekensoore Cruydt-boeck 5, 21, 26  
Alcea rosea       Stokroos Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst oft Winter) Cruydt-boeck 5, 21, 27  
Alcea rosea       (Dubbel en Gevuld) Stokroos (dubbel en gevuldbloemig, diverse kleuren) Maluwe (Tamme), Roosen (Herfst oft Winter) Cruydt-boeck 5, 21, 27  
Malva pusilla       Rond kaasjeskruid Maluwe (Kleyne Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Malva verticillata 'Crispa'       kranskaasjeskruid Maluwe (Ghekronckelde) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Malva sylvestris       Groot kaasjeskruid Maluwe (Groote Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Lavatera arborea       Struiklavatera Maluwe (Boomachtighe) Cruydt-boeck 5, 21, 28  
Althaea officinalis       Heemst Huemst (Witten), Maluwe (Witte) Cruydt-boeck 5, 21, 29  
Hibiscus syriacus       Septemberroos (althaeastruik) Huemst (Vremden Witten), Maluwe (Witte Hof) Cruydt-boeck 5, 21, 29  
Abutilon theophrasti       Fluweelblad Abutilon Cruydt-boeck 5, 21, 30  
Malva alcea       Vijfdelig kaasjeskruid Sigmaertscruydt (Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 31  
Hibiscus trionum       Drieurenbloem (Uurbloem) Alcea (Veneetsche) met de blaeskens Cruydt-boeck 5, 21, 32  
Hibiscus sabdariffa       Roselle Sabdarifa Cruydt-boeck 5, 21, 32  
Mercurialis annua       (met mannelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 33  
Mercurialis annua       (met vrouwelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 33  
Mercurialis perennis       Bosbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Wildt) Cruydt-boeck 5, 21, 34  
Impatiens nolitangere       Groot springzaad Cruydeken en roert my niet, Springhcruydt Cruydt-boeck 5, 21, 35  
Mercurialis tomentosa       (♂ bloemen!) Wollig bingelkruid (♂ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 36  
Mercurialis tomentosa       (♀ bloemen!) Wollig bingelkruid (♀ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Manneken Cruydt-boeck 5, 21, 36  
Portulaca oleracea       Postelein Porceleyne (Kleyne oft Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 37  
Portulaca oleracea        Postelein (cultuurvorm) Porceleyne (Groote oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 37  
Cucumis melo (Flexuosus groep)       Slangkomkommer Concommeren (Langhworpighe oft Slanghe) Cruydt-boeck 5, 22, 1  
Cucumis sativus       Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen) Concommeren (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 22, 1  
Citrullus lanatus       Watermeloen Citrullen (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 5, 22, 3  
Citrullus colocynthis       Kolokwnint (vgl. 623) Cauwoorden over zee, Citrullen over zee, Quintappelen (vgl. 623) Cruydt-boeck 5, 22, 3  
Cucumis melo       Meloen Citrullen, Anguria Cruydt-boeck 5, 22, 3  
Cucurbita pepo       (derde variëteit) Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Kleyne Ronde oft Spaensche);Pepones lati, breede Pepoenen (Torcksche Meloenen) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Cucurbita pepo       (eerste variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Langhworpighe oft Turcksche) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Cucurbita pepo       (tweede variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Ronde oft Zee) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Cucurbita moschata       Muskaatpompoen (Muskaatkalebas) Pepoenen (Breede oft Platte) Cruydt-boeck 5, 22, 4  
Lagenaria sphaerica ?     Kalebas (wilde vorm) Pepoenen (Wilde) Cruydt-boeck 5, 22, 5  
Lagenaria siceraria       Fleskalebas (een gekweekte variëteit) Cauwoorden (Langhe), Cauwoorden (Kleyne Flesch) Cruydt-boeck 5, 22, 6  
Cucurbita maxima       Reuzenpompoen (Winterpompoen) Cauwoorden (Eerste oft Platte, oft Groote Flesch) Cruydt-boeck 5, 22, 6  
Lagenaria siceraria       (Pyriferagroep, var.) fleskalebas (wilde vorm) Cauwoorden (Wilde) Cruydt-boeck 5, 22, 7  
Momordica balsamina       Bittere komkommer Balsamappel Manneken Cruydt-boeck 5, 22, 8  
Impatiens balsamina       Balsemien Balsamappel Wijfken Cruydt-boeck 5, 22, 9  
Fragaria vesca       (var.) (niet Fragaria x ananassa) Tuinaardbei Eerdtbezien (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 5, 22, 10  
Fragaria vesca       Bosaardbei Eerdtbezien(cruydt) (Ghemeyne) Cruydt-boeck 5, 22, 10  
Brassica napus var. napus       Koolzaad Rapen (Ghemeyne) Cruydt-boeck 5, 23, 1  
Pastinaca sativa       Pastinaak Pastinaken (Wilde) Cruydt-boeck 5, 23, 10  
Pastinaca sativa subsp. sativa        Pastinaak (cultuurvorm) Pastinaken (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 23, 10  
Sium sisarum       Suikerwortel Serillen, Suyckerwortelen Cruydt-boeck 5, 23, 11  
Allium sativum       Knoflook Loock (Eerste Tam oft Ghemeyn) Cruydt-boeck 5, 23, 12  
Allium ursinum       Daslook Loock (Wildt) met breede bladeren, Loock (Das) Cruydt-boeck 5, 23, 13  
Allium vineale       Kraailook Loock (Wildt) met smalle bladeren Cruydt-boeck 5, 23, 13  
Allium victoriale       Alpenlook Loock (Bergh) Cruydt-boeck 5, 23, 14  
Allium subhirsutum ?       Moly met smalle bladeren Cruydt-boeck 5, 23, 15  
Alliaria petiolata       Lookzonderlook Loock sonder Loock Cruydt-boeck 5, 23, 16  
Allium cepa       Ui Ajuyn (Ronden) Cruydt-boeck 5, 23, 17  
Allium porrum       Prei (gekweekt om het blad) Pareye (Gheschoren oft Ghesneden) Cruydt-boeck 5, 23, 18  
Allium ampeloprasum var. porrum       Prei Prason cephaloton, Porrum, Porrum capitatum, Pareye "die niet afghesneden en wordt"
Allium porrum Prei, (gekweekt om de "bol", de bladschede)
Loock (Poer oft Porrey), Pareye (Bol oft Kop), Pareye (Ongheschoren oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 5, 23, 18  
Allium schoenoprasum       Bieslook Loock (Bies), Pareye (Bies) Cruydt-boeck 5, 23, 19  
Erucastrum sp. ?       Rapen (Wilde Steck) Cruydt-boeck 5, 23, 2  
Brassica sp. ?       Rapen (Wilde Steck) Cruydt-boeck 5, 23, 2  
Brassica napus var. napobrassica       Koolraap (cultuurvorm) Rapen (Tamme Steck oft Parijsche) Cruydt-boeck 5, 23, 2  
Sinapis arvensis       Herik Herick Cruydt-boeck 5, 23, 3  
Lapsana communis       Akkerkool Lampsana Cruydt-boeck 5, 23, 4  
Raphanus sativus       Radijs Radijs (Kleyne Tammen) Cruydt-boeck 5, 23, 5  
Raphanus sativus       Radijs Radijs (Grooten Tamme) Cruydt-boeck 5, 23, 5  
Raphanus raphanistrum       Knopherik Radijs (Wilde) Cruydt-boeck 5, 23, 6  
Armoracia rusticana       Mierik (Mierikswortel) Radijs (Meer) Cruydt-boeck 5, 23, 7  
Daucus carota subsp. sativus       Peen (met paarse wortel) Caroten, Peeen (Roode) Cruydt-boeck 5, 23, 8  
Daucus carota 'Sativus'        Peen (cultuurvorm) Moren (Geele), Peeen (Geele), Pooten (Geele), Wortelen (Geele) Cruydt-boeck 5, 23, 8  
Daucus carota subsp. carota       Wilde peen Croonkenscruydt, Pastinaken (Wilde), Voghelsnest Cruydt-boeck 5, 23, 9  
Allium ampeloprasum var. ampeloprasum       Wilde prei (olifantenknoflook) Pareye (Wijngaerdt) Cruydt-boeck 5, 23, 20  
Urginea maritima       Zeeui Aiuyn (Zee) Cruydt-boeck 5, 23, 21  
Pancratium maritimum       Zandlelie Pancratium Cruydt-boeck 5, 23, 22  
Tigridia pavonia       Tijgerbloem Tigersbloeme Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Ferraria spec. ?       Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Scilla hyacinthoides ?       Bulbus Eriophorus, soo die te Wienen ghewassen is Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Scilla peruviana       Peruviaanse sterhyacint Hyacinth (Sterre) van Peru Cruydt-boeck 5, 23, 23  
Petroselinum crispum       Peterselie Eppe (Hof), Peterselie Cruydt-boeck 5, 24, 1  
Apium graveolens       Selderij Eppe, Iouffrouwmerck Cruydt-boeck 5, 24, 2  
Peucedanum oreoselinum       Bergvarkenskervel Eppe (Berg), Veelgutta Cruydt-boeck 5, 24, 3  
Sison amomum       Steeneppe Eppe (Steen), Peterselie (Vremde) Cruydt-boeck 5, 24, 4  
Smyrnium olusatrum       Zwartmoeskervel Eppe (Groote), Eppe (Ros oft Peerts), Peterselie van Alexandrien Cruydt-boeck 5, 24, 5  
Smyrnium perfoliatum       Doorwaskervel Smyrnium van Cilicien, Smyrnium van den bergh Amanus Cruydt-boeck 5, 24, 6  
Anthriscus sylvestris       Fluitenkruid Eppe (Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 7  
Orlaya grandiflora       Straalscherm Caucalis Cruydt-boeck 5, 24, 8  
Anthriscus cerefolium       Echte kervel Kervel Cruydt-boeck 5, 24, 9  
Myrrhis odorata       Roomse kervel Kervel (Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 10  
Scandix pectenveneris       Naaldenkervel Kervel (Naelde) Cruydt-boeck 5, 24, 11  
Ammi visnaga       Fijn akkerscherm Gingidium (Tweede), Visnaga Cruydt-boeck 5, 24, 12  
Tordylium syriacum         Gingidium (Eerste) Cruydt-boeck 5, 24, 12  
Asparagus albus         Asperges (Derde Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Asparagus aphyllus         Asperges (Tweede Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Asparagus officinalis subsp. officinalis       Asperge Asperges (Tamme), Coraelcruydt Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Asparagus acutifolius       Wilde asperge Asperges (Eerste Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 13  
Echinophora spinosa         Creta marina (Stekende oft Doornachtighe) Cruydt-boeck 5, 24, 14  
Inula crithmoides         Creta marina met gulde bloemen Cruydt-boeck 5, 24, 14  
Crithmum maritimum       Zeevenkel Creta marina, Venckel (Zee) Cruydt-boeck 5, 24, 14  
Erucastrum nasturtiifolium ?       Mostaertcruydt (Wildt) Cruydt-boeck 5, 24, 15  
Brassica nigra       Zwarte mosterd Mostaertcruydt (Tweede Tam oft Ghemeyn) Cruydt-boeck 5, 24, 15  
Sinapis alba       Witte mosterd Mostaertcruydt (Eerste Tam oft Wit) Cruydt-boeck 5, 24, 15  
Eruca vesicaria subsp. sativa       Rucola Rakette (Roomsche oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 24, 16  
Diplotaxis tenuifolia       Grote zandkool Rakette (Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 16  
Artemisia dracunculus       Dragon Dragon Cruydt-boeck 5, 24, 17  
Achillea ptarmica       Wilde bertram Dragon (Wilden), Ptarmice, Tandtcruydt (Wildt) Cruydt-boeck 5, 24, 18  
Xeranthemum annuum       Papierbloem Ptarmice van Oostenrijck Cruydt-boeck 5, 24, 18  
Lepidium sativum       Tuinkers Lepidium sativum Cruydt-boeck 5, 24, 19  
Barbarea vulgaris       Gewoon barbarakruid Barbelcruydt (Sinte), Kersse (Winter), Steencruydt Cruydt-boeck 5, 24, 20  
Lepidium campestre       Veldkruidkers Kersse (Tweede Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 21  
Lepidium ruderale       Steenkruidkers Bessemcruydt, Kersse (Kleynste Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 21  
Thlaspi arvense       Witte krodde Kersse (Eerste Wilde), Visselcruydt Cruydt-boeck 5, 24, 21  
Iberis umbellata       Schermscheefbloem Draba, Kersse (Wilde) van Candien, Thlaspi van Candien Cruydt-boeck 5, 24, 22  
Sisymbrium officinale       Gewone raket Erysimum, Irio Cruydt-boeck 5, 24, 23  
Lepidium graminifolium       Graskers Iberis Cruydt-boeck 5, 24, 24  
Lepidium latifolium       Peperkers Pepercruydt Cruydt-boeck 5, 24, 25  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper Peper (Bresilie) met langhworpighe neehanghende vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum baccatum       Spaanse peper (besachtige chilipeper) Peper (Bresilie) met ronde kleyne hauwen Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum       Spaanse peper (Chilipeper, Rode peper) Peper (Bresilie) met langhe rechte hauwen, Peper van Indien (Peper van America) Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie) met breede hauwen, Peper van Indien (Breedt) Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper Peper (Bresilie) met neerhanghende vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie) met langhe kromme hauwen, Peper van Indien (Langh) Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Capsicum annuum var.       Spaanse peper Peper (Bresilie) met recht opstaande vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26  
Solanum pseudocapsicum       Appeltjederliefde (oranjeappel-boompje, sierpeper) Peper (Valsch Bresilie) Cruydt-boeck 5, 24, 27  
Acanthus spinosus       Doornige berenklauw Acanthus (Wilden oft Stekenden) Cruydt-boeck 5, 25, 1  
Acanthus mollis       Zachte acanthus Acanthus (Tammen oft Sachten), Berenklauw Cruydt-boeck 5, 25, 1  
Onopordum illyricum         Distel (Tweede Witte Wegh) Cruydt-boeck 5, 25, 2  
Onopordum acanthium       Wegdistel Distel (Eerste Witte Wegh) Cruydt-boeck 5, 25, 2  
Silybum marianum       Mariadistel Distel (Onser Vrouwen) Cruydt-boeck 5, 25, 3  
Echinops sphaerocephalus       Beklierde kogeldistel Distel (Eerste Vremde oft Roomsche) Cruydt-boeck 5, 25, 4  
Echinops spinosus         Distel (Tweede Vremde oft Scherpe Roomsche) Cruydt-boeck 5, 25, 4  
Cirsium eriophorum       Wollige distel Distel met de wolachtighe bloemknoppen, Monickscruyne Cruydt-boeck 5, 25, 5  
Cynara scolymus       Artisjok Articiocken Cruydt-boeck 5, 25, 6  
Cynara cardunculus       Kardoen Articiocken (Stekelighe) Cruydt-boeck 5, 25, 6  
Scolymus hispanicus         Distel (Gulde), Distel met geele bloemen Cruydt-boeck 5, 25, 7  
Carlina acaulis subsp. simplex       Zilverdistel Carline (Eerste oft Groote), Everwortel (Eerste) Cruydt-boeck 5, 25, 8  
Carlina acaulis subsp. acaulis       Zilverdistel (zonder stengel) Carline (Tweede), Everwortel (Tweede) Cruydt-boeck 5, 25, 8  
Carlina vulgaris       Driedistel Carline (Wilde), Distel (Eerste oft Groote Drije) Cruydt-boeck 5, 25, 9  
Carlina racemosa         Distel (Tweede oft Kleyne Drije) Cruydt-boeck 5, 25, 9  
Cirsium acaule       Aarddistel Cham(a)eleon (Witten) Cruydt-boeck 5, 25, 10  
Carthamus corymbosus       Schermsaffloer Cham(a)eleon (Swarten) van Cortusus Cruydt-boeck 5, 25, 11  
Eryngium campestre       Kruisdistel Distel (Kleyne Cruys), Eryngium (Kleyn oft Velt) Cruydt-boeck 5, 25, 12  
Eryngium maritimum       Blauwe zeedistel Distel (Cruys), Eindeloos, Eryngium (Groot oft Zee), Meerwortel Cruydt-boeck 5, 25, 12  
Eryngium alpinum       Alpenkruisdistel Cruyswortel van Pruyssen, Distel (Tweede Bastaert Cruys), Eryngium (Tweede Bastaert oft Sacht) van Matthiolus, Eryngium sonder doornen Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Eryngium planum       Vlakbladige kruisdistel (framboosdistel) Distel (Eerste Bastaert Cruys), Eryngium (Eerste Bastaert oft Sacht) Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Eryngium pusillum ?       Distel (Derde Bastaert Cruys), Eryngium (Derde Bastaert), Eryngium Naenken van Clusius Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Falcaria vulgaris       Sikkelkruid Distel (Vierde Bastaert Cruys), Eryngium (Vierde Bastaert) Cruydt-boeck 5, 25, 13  
Centaurea calcitrapa       Kalketrip Distel (Sterre) Cruydt-boeck 5, 25, 14  
Centaurea solstitialis       Zomercentaurie Distel (Eerste Somer) Cruydt-boeck 5, 25, 15  
Centaurea collina         Distel (Tweede Somer) Cruydt-boeck 5, 25, 15  
Dipsacus pilosus       Kleine kaardebol Kaerden (Kleyne) Cruydt-boeck 5, 25, 16  
Dipsacus sativus       Grote kaardebol (gekweekte soort) Kaerden oft Volders Kaerden (Tamme) Cruydt-boeck 5, 25, 16  
Dipsacus fullonum       Grote kaardebol Kaerden oft Volders Kaerden (Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 16  
Carthamus lanatus       Wollige saffloer Carthamus (Wilden) Cruydt-boeck 5, 25, 17  
Cnicus benedictus       Gezegende distel Cardobenedictus Cruydt-boeck 5, 25, 18  
Cirsium spec.       (een Vederdistelsoort) Cirsion, Distel (Groote Dauw) Cruydt-boeck 5, 25, 19  
Onopordum illyricum ?       Acanos, Onopordon Cruydt-boeck 5, 25, 20  
Cirsium ferox ?       Distel (Leeuwe) Cruydt-boeck 5, 25, 20  
Cirsium arvense       Akkerdistel Distel (Derde Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21  
Carduus crispus       Kruldistel Distel (Eerste Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21  
Carduus acanthoides       Langstekelige distel Distel (Tweede Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21  

^Naar het begin van deze pagina