Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

De herkende planten in dit deel

Huidige botanische naam ?

Alle foto's van

Overzicht Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk Plantago PlantIndex
Abies alba       Zilverspar Denneboom (Eersten Witten oft Ghemeynen Witten), Mastboom Cruydt-boeck 6, 30, 16  
Acacia nilotica       Echte acacia Acacia (Eerste oft Oprechte) Cruydt-boeck 6, 26, 13  
Acacia nilotica       Arabische gom Gomme van Arabien Cruydt-boeck 6, 26, 13  
Acer campestre       Veldesdoorn (Spaanse aak) Acer (Kleynen), Booghhout Cruydt-boeck 6, 29, 20  
Acer campestre       Veldesdoorn (Spaanse aak) Acer (Kleynen), Booghhout Cruydt-boeck 6, 29, 19  
Acer pseudoplatanus       Gewone esdoorn Acer (Grooten) Cruydt-boeck 6, 29, 20  
Acer pseudoplatanus       Gewone esdoorn Acer (Grooten) Cruydt-boeck 6, 29, 19  
Aesculus hippocastanum       Witte paardenkastanje Castanieboom (Vremde), Castanie (Peerden oft Ros) Cruydt-boeck 6, 28, 22  
Alnus glutinosa       Zwarte els Elsen, Elsenboom Cruydt-boeck 6, 29, 17  
Ammophila arenaria       Helm Halm, Helm, Spartum (Biesachtigh) van de Noordsche Zee Cruydt-boeck 6, 27, 4  
Anagyris foetida       Stinkboom Anagyris Cruydt-boeck 6, 27, 27  
Arctostapylos uvaursi       Berendruif Uva Ursi Cruydt-boeck 6, 27, 8  
Astragalus gummifer       Gomhokjespeul Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha Cruydt-boeck 6, 26, 12  
Astragalus tragacantha       Tragant Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha Cruydt-boeck 6, 26, 12  
Atriplex portulacoides       Gewone zoutmelde Porceleyne (Zee) Cruydt-boeck 6, 27, 10  
Berberis vulgaris         Zuurbes Sauseboom, Suerboom Cruydt-boeck 6, 26, 10  
Betula pubescens       Zachte berk Berckenboom Cruydt-boeck 6, 29, 18  
Buxus sempervirens       Buxus Bucksboom (Groote en Kleyne), Palmboom Cruydt-boeck 6, 27, 22  
Calluna vulgaris       Struikhei Heyde (Eerste oft Kleyne oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 6, 27, 6  
Capparis spinosa       Kapperstruik Cappers Cruydt-boeck 6, 26, 6  
Carpinus betulus       Haagbeuk Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout Cruydt-boeck 6, 29, 19  
Carpinus betulus       Haagbeuk Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout Cruydt-boeck 6, 29, 20  
Cassia fistula       Indische goudenregen Cassie Cruydt-boeck 6, 27, 30  

Castanea sativa

     

Tamme kastanje (vrucht: Dios balanos, Sardiana balanos, Castanicon caryon, Castanion, Nux castanea, Iovis glans, Sardiana glans, Castanie, Castanien)

Castanieboom (Ghemeynen) (vrucht: Castanien) Cruydt-boeck 6, 28, 22  
Cedrus libani       Libanonceder Cederboom (Grooten) Cruydt-boeck 6, 30, 17  
Cedrus libani       (Hars, aardpek, asfalt) Ceder Herst, Ceder Peck, Cedrie Cruydt-boeck 6, 30, 17  
Celtis australis       Oosterse netelboom Lotusboom Cruydt-boeck 6, 29, 25  
Ceratonia siliqua       Johannesbroodboom Sint Jansbroodt Cruydt-boeck 6, 27, 29  
Cercis siliquastrum       Europese judasboom Judasboom Cruydt-boeck 6, 27, 28  
Citrus aurantium       Bittersinaasappel Aranieboom (vrucht: Aranieappelen) Cruydt-boeck 6, 28, 2  
Citrus limon       Citroen LimoenAppelboom (vrucht: Limonen oft Limoenen) Cruydt-boeck 6, 28, 2  
Citrus medica       Sukadecitroen (Cederappel, Cedraat) CitroenAppelboom (vrucht: Citroenen) Cruydt-boeck 6, 28, 2  
Citrus sinensis       Zoete sinaasappel Aranieboom (vrucht: Aranieappelen) Cruydt-boeck 6, 28, 2  
Citrus x limon ?       Adams Appelboom (vrucht: Adamsappelen), Appelboom van Assyrien Cruydt-boeck 6, 28, 2  
Colutea arborescens       Europese blazenstruik Linsen (Lombaertsche) Cruydt-boeck 6, 27, 26  
Cordia myxa       Sebestenboom (Egyptische sebestenboom) Sebesten Cruydt-boeck 6, 28, 15  
Cornus mas       Gele kornoelje Cornoelieboom (vrucht: Cornoel(i)e) Cruydt-boeck 6, 28, 11  
Cornus sanguinea       Rode kornoelje Cornoelie (Wilde) Cruydt-boeck 6, 27, 23  

Corylus avellana

     

Gewone hazelaar (vrucht: Carya Pontica, Leptocarya, Nuces Ponticae, Nuces avellanae, Nuces Praenestinae, Heracleotice, Haselnoot, Haselnoten; Nuces Ponticae, roode Haselnoten (de oprechte, tamme Haselnoten))

Haselaer (vrucht: Haselnoten) Cruydt-boeck 6, 28, 24  
Cotinus coggygria       Pruikenboom Coggygria, Verwloof(f) Cruydt-boeck 6, 27, 19  
Crataegus azarolus       Azarool Azaroolboom, Drijsteen, Mispelboom (Vremde) (vrucht: Azarolen, Mispelen met dry steenen) Cruydt-boeck 6, 28, 10  
Crataegus laevigata       Tweestijlige meidoorn Haghedoren, Haghedoren (Witte) Cruydt-boeck 6, 26, 11  
Cupressus sempervirens       Gewone cipres Cypres(se)boom Cruydt-boeck 6, 30, 7  

Cydonia oblonga

     

Kwee (Kweepeer) (vrucht: Melon Cydonion, Malum Cotoneum (Citonium = Cytonium), Queappel)

Quee(appel)boom, Queepeerboom (vrucht: Queeappelen, Queeperen) Cruydt-boeck 6, 28, 5  
Cytisus scoparius       Brem Brem (Groote ende Kleyne oft Neere) Cruydt-boeck 6, 27, 1  
Danaë racemosa       Alexandrijnse laurier Tonghenbladt Cruydt-boeck 6, 26, 5  
Erica carnea ?       Heyde (Derde) met smalle bladerkens Cruydt-boeck 6, 27, 6  

Erica cinerea

      Rode dophei Heyde (Tweede oft Groote) Cruydt-boeck 6, 27, 6  
Euonymus europaeus       Wilde kardinaalsmuts Papenhout Cruydt-boeck 6, 27, 24  
Fagus sylvatica       Beuk Buecke, Bueckenboom (vrucht: Beuckennootkens) Cruydt-boeck 6, 29, 11  

Ficus carica

     

Vijgenboom (Gewone vijgenboom) (vrucht: Sycon, Ficus (Ficus), Vijghe, Vijghen; Caricae, drooghe Vijghen)

Vijghboom (Ghemeynen) (vrucht: Vijghe) Cruydt-boeck 6, 28, 20  
Ficus carica var. humilis ?       Vijghboom (Kleynen oft Leeghen) Cruydt-boeck 6, 28, 20  
Ficus carica var. sylvestris       Vijgenboom Vijghboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 28, 20  
Ficus sycomorus       Vijgenboom (wilde of Egyptische) Vijghboom van Egypten (vrucht: Moerbesie van Egypten, Vijghe van Egypten, Vijghe van Pharao) Cruydt-boeck 6, 28, 19  

Fraxinus excelsior

     

Es (vrucht: Lingua avis, Lingua passerina)

Esschen(boom) (vrucht: Mussentonghe, Voghelstonghe) Cruydt-boeck 6, 29, 12  
Fraxinus ornus       Pluimes (bloemes) Esschen (Haver), Quaelboom, Qualster Cruydt-boeck 6, 29, 13  
Genista anglica       Stekelbrem Brem (Stekende) Cruydt-boeck 6, 26, 21  
Genista florida ?       Brem (Grooten Acker) Cruydt-boeck 6, 27, 2  
Genista hispanica       Spaanse brem Brem (Hayrighen oft Ruyghen) Cruydt-boeck 6, 27, 1  
Genista lusitanica ?       Gaspeldoren (Ander ghedaente van) Cruydt-boeck 6, 26, 21  
Genista tinctoria       Verfbrem Brem (Ghemeynen Acker) Cruydt-boeck 6, 27, 2  
Genista tridentata subsp. tridentata ?       Brem (Kleynen oft Leeghen) Cruydt-boeck 6, 27, 2  
Hippophae rhamnoides       Duindoorn Rhamnus (Tweeden) Cruydt-boeck 6, 26, 16  
Ilex aquifolium       Hulst Hulst Cruydt-boeck 6, 26, 20  
Jasminum sambac       Arabische jasmijn Syringa (Iasmin) van Arabien Cruydt-boeck 6, 27, 16  

Juglans regia

     

Okkernoot (Walnoot) (vrucht: Caryon basilicon, Nux regia, Nux iuglans, Nux Persica (Nux), Okernoot, Okernoten, Noot, Noten (katjes, "ionghe Catekens") Iuli nucum)

Nooteboom, Nootelaer, Okernotenboom (vrucht: Okernoten, Walsche noten) Cruydt-boeck 6, 28, 23  
Juniperus communis       Jeneverbes Dam, Dambesieboom, Genever (Ghemeyne oft Kleyne), Geneverboom, Ienever, Imbeer (vrucht: Geneverbezien; hars: Genevertraen) Cruydt-boeck 6, 30, 4  
Juniperus communis subsp. alpina       Jeneverbes (dwergvorm) Genever (Kleyne) Cruydt-boeck 6, 30, 4  
Juniperus oxycedrus       Cederjeneverbes Cederboom (Eersten Kleynen oft Scherpen) Cruydt-boeck 6, 30, 5  
Juniperus phoenicea       Fenicische jeneverbes Cederboom (Tweeden Kleynen) van Lycien (hars: Vernis) Cruydt-boeck 6, 30, 5  
Juniperus sabina       Sabijnse jeneverbes Savelboom (Tweeden, groote) Cruydt-boeck 6, 30, 6  
Juniperus sabina var. tamariscifolia       Sabijnse jeneverbes (variëteit) Savelboom (Eersten, kleyne) (Savelboom Cruydt-boeck 6, 30, 6  
Laburnum anagyroides       Goudenregen Eghelo, Laburnum Cruydt-boeck 6, 27, 27  
Larix decidua         Lorckenboom Cruydt-boeck 6, 30, 18  
Laurus nobilis       Laurier Laurusboom (vrucht: Bakeleers) Cruydt-boeck 6, 30, 1  
Lawsonia inermis ?       Alcanna Arabum van Rauwolfius Cruydt-boeck 6, 27, 14  
Ligustrum vulgare Wilde liguster         Keelcruydt, Monthout, Rijnwilge Cruydt-boeck 6, 27, 13  
Lycium afrum ?       Rhamnus (Eersten), andere soorte Cruydt-boeck 6, 26, 16  
Lycium barbarum       Boksdoorn Rhamnus (Eersten) Cruydt-boeck 6, 26, 16  
Lygeum spartum         Spartum (Andere soorte van Biesachtigh oft Cruydt) Cruydt-boeck 6, 27, 4  
Macrochloa tenacissima ?     Espartogras Spartum (Biesachtigh oft Cruydt) Cruydt-boeck 6, 27, 4  
Malus pumila         Appelboom (Leeghe oft Neere) (vrucht: Paradijs Appelen, Sint Jans Appelen) Cruydt-boeck 6, 28, 1  
Malus sylvestris subsp. mitis       Appel (Consumptieappel) Appelboom (vrucht: Tamme Appelen, op gheinte boomen ghewasschen) Cruydt-boeck 6, 28, 1  
Malus sylvestris subsp. sylvestris       Wilde appel Appelboom (vrucht: Wilde Appelen, op ongheinte boomen ghewasschen) Cruydt-boeck 6, 28, 1  
Melia azedarach       Kralenboom (Chinese bes) Azedarach Cruydt-boeck 6, 29, 26  
Mespilus germanica       Mispel Mispelboom (Ghemeynen) (vrucht: Mispele) Cruydt-boeck 6, 28, 10  
Morus alba       Witte moerbei Moerbesieboom (Witten) (vrucht: Witte Moerbesie) Cruydt-boeck 6, 28, 18  

Morus nigra

     

Zwarte moerbei (vrucht: Moron, Morum (Morum Celsi), Moerbesie, Moerbesien)

Moerbesieboom (Swarten) (vrucht: Swarte Moerbesie) Cruydt-boeck 6, 28, 18  
Myrica gale       Wilde gagel Gagel Cruydt-boeck 6, 27, 20  
Myricaria germanica       Duitse tamarisk Tamarischboom (Ghemeyne oft Kleyne), [Tamaris chboom (Wilde)] Cruydt-boeck 6, 27, 5  
Myrtus ?       Myrtus (Groote oft Grove) met groote bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 11  
Myrtus ?       Myrtus met middelbaere bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 11  
Myrtus communis       Mirte Myrtus (Kleyne oft Edele) met kleyne bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 11  
Nerium oleander       Oleander Oleander(boom) Cruydt-boeck 6, 30, 3  
Olea europaea subsp. sylvestris       Olijfboom Olijfboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 28, 29  
Olea europaea         Olijfboom (Tammen) (vrucht: Olijven) Cruydt-boeck 6, 28, 29  

Olea europaea subsp. europaea 

     

Olijfboom (vrucht: Elaea, Oliva, Olive, Oliven; Colymbades, Halmades, Colymbadae, "Oliven die in pekel gheleyt ende ghesouten sijn")

Olijfboom (Tammen) (vrucht: Olijven) Cruydt-boeck 6, 28, 29  
Ononis repens subsp. spinosa       Kattendoorn Pranghwortel, Stalcruydt Cruydt-boeck 6, 26, 3  
Opuntia ficusindica       Barbarijse vijg (woestijnvijg) Vijgheboom (Cruydt-boeck Indiaenschen) (vrucht: Cruydt-boeck Indiaensche Vijghe) Cruydt-boeck 6, 28, 21  
Orobanche rapumgenistae       Grote bremraap BremRape Cruydt-boeck 6, 27, 1  
Oxycoccus palustris       Kleine veenbes Veenbesien Cruydt-boeck 6, 27, 9  
Paliurus spinachristi       Christusdoorn Paliurus (Eersten) met platte bezien Cruydt-boeck 6, 26, 17  
Philadelphus coronarius       Boerenjasmijn Fluyteboom (Witte), Pijpboom (Witte), Syringa met witte bloemen Cruydt-boeck 6, 27, 16  
Phillyrea angustifolia ?       Alcanna oft Alkanna, Cyprus (met smaller bladeren), Henne van de Arabers Cruydt-boeck 6, 27, 14  
Phillyrea latifolia ?       Cyprus met breeder bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 14  
Phoenix dactylifera       Dadelpalm Dadelboom (vrucht: Dadelen) Cruydt-boeck 6, 28, 28  

Phoenix dactylifera

     

Dadelpalm (vrucht: Phoenix, Phoenicobalanos, Palmula (Dactilus), Dadel, Dadelen, Daden)

Dadelboom (vrucht: Dadelen) Cruydt-boeck 6, 28, 27  
Picea abies       Fijnspar Denneboom (Rooden), Peckboom Cruydt-boeck 6, 30, 13  
Picea, Pinus       e.a. Teer (met warmte behandelde hars) 1) Peck (Morw)2) Teer (Hard Peck, Steenpeck) Cruydt-boeck 6, 30, 15  
Picea, Pinus       e.a. Hars (uit de vrucht)   Cruydt-boeck 6, 30, 15  

Picea, Pinus

      e.a. Hars (uit de schors) 1) zacht of vloeibaar 2) hard en droog 1) Herst (Morwen, Vochten oft Weecken Herst), Colophonie oft Grieksch Pek, Rijnsche Herst 2) Herst (Dorren, Drooghen oft Harden Herst) Cruydt-boeck 6, 30, 14  
Pinus cembra       Alpenarve den Pijnboom (Tweeden Wilden oft Tweeden Wilden Bergh) Cruydt-boeck 6, 30, 12  
Pinus mugo       Bergden Pijnboom (Derden Wilden oft Derden Wilden Bergh) Cruydt-boeck 6, 30, 12  
Pinus pinaster ?     (var.) Zeeden Pijnboom (Kleynen Zee) Cruydt-boeck 6, 30, 12  
Pinus pinaster       Zeeden Pijnboom (Grooten Zee) Cruydt-boeck 6, 30, 12  
Pinus pinea       Parasolden Pijnappelboom, Pijnboom (Tamme) (vrucht: Pijnappelen, Pingels oft Pyngels) Cruydt-boeck 6, 30, 11  
Pinus sylvestris       Grove den Herstboom, Pijnboom (Eersten Wilden oft Eersten Wilden Bergh) (vrucht: Wilde Pijnappelen) Cruydt-boeck 6, 30, 12  

Pistacia lentiscus

      Mastixboom (niet apart bij Dodoens beschreven) (hars) Rhetine schinine, Mastiche, Resina lentiscina (Mastix) Mastickboom (hars: Mastiche, Mastick, Mastix) Cruydt-boeck 6, 30, 20  
Pistacia terebinthus       Terpentijnboom Terbenthijnboom, Termenthijnboom (hars: Oprechte Termenthijn) Cruydt-boeck 6, 30, 19  

Pistacia vera

     

Echte pistache (vrucht: Pistachia, Pistacia (Fistici), Fisticen)

Fisticenboom(ken) (vrucht: Fisticen, Pistacien) Cruydt-boeck 6, 28, 25  
Populus nigra       Zwarte populier Popelaer, Populier (Ghemeyne oft Swarte) Cruydt-boeck 6, 29, 14  
Populus tremula       Ratelpopulier Ratelaer, Rateleer Cruydt-boeck 6, 29, 14  
Populus alba       Witte abeel Abeelboom, Populier (Witte) Cruydt-boeck 6, 29, 14  
Prunus (hybride)         Kriecke(n)boom (Derde), Krieckenboomken (vrucht: Kersen, Kriecken) Cruydt-boeck 6, 28, 17  
Prunus armeniaca       Abrikoos Perseboom (Vroeghe) (vrucht: Abricots, AvantPersen, Vroeghe Persen) Cruydt-boeck 6, 28, 7  
Prunus avium       Zoete kers Kriecke(n)boom (Tweede oft Tamme) (vrucht: Spaensche Kersen) Cruydt-boeck 6, 28, 17  
Prunus cerasifera         Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen ) Cruydt-boeck 6, 28, 14  
Prunus cerasus        Zure kers Kriecke(n)boom (Eerste oft Wilde), Kriecke(n)laer (Wilde) (vrucht: kleyne, vroeghe oft wilde Kersen) Cruydt-boeck 6, 28, 17  
Prunus domestica       (en hybriden)  Pruim Pruymboom (vrucht: Palloken (kleine var.), Rospruymen (rood) Cruydt-boeck 6, 28, 14  
Prunus domestica cerasifera       Kerspruim Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen ) Cruydt-boeck 6, 28, 14  
Prunus domestica        (en hybriden) Pruim Pruymboom (vrucht: Blauwe oft Damast Pruymen, Peersche oft Spaensche pruymen) Cruydt-boeck 6, 28, 14  

Prunus dulcis

     

Amandel (Amandelboom) (vrucht: Amygdalon, Amygdala, Amygdalum, Amandel, Amandelen)

Amandelboom (vrucht: soete Amandelen, bittere Amandelen) Cruydt-boeck 6, 28, 8  
Prunus fruticosa ?     Dwergkers Kriecke(n)boom (Vierde oft Leeghen), Krieckeleer (Leeghe oft Neere), Krieckenboom Naenken (vrucht: NaenkensKersen) Cruydt-boeck 6, 28, 17  
Prunus laurocerasus       Laurierkers Laurocerasus Cruydt-boeck 6, 30, 2  
Prunus padus       Vogelkers Voghelkersen Cruydt-boeck 6, 27, 15  

Prunus persica

     

Perzik (vrucht: Melon Persicon, Malum Persicum, Duracina (Persicum), Persen)

Perseboom (vrucht: Persen) Cruydt-boeck 6, 28, 6  
Prunus spinosa       Sleedoorn Pruymboom (Wilden), Slehedoren [vrucht: Slehen] Cruydt-boeck 6, 26, 15  
Punica granatum       Granaatappel (cultuurvorm en wilde vorm) Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Tamme oft Vruchtbaere) vrucht: Granaetappel) Cruydt-boeck 6, 28, 3  
Punica granatum var. ?     Granaatappel Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Wilde oft Onvruchtbaere) Cruydt-boeck 6, 28, 3  
Pyracantha coccinea       Vuurdoorn Bucksboom (Doornachtighen), (Lycium), Pyxacantha Cruydt-boeck 6, 26, 19  

Pyrus communis

     

Peer (vele rassen) (vrucht: Apia, Pira, Pyra, Peer, Peeren)

Peerboom (Tammen) (vrucht: Peere) Cruydt-boeck 6, 28, 9  
Pyrus pyraster       Wilde peer Peerboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 28, 9  
Quercus cerris       Moseik Cerris met de kleyne Eeckel Cruydt-boeck 6, 29, 8  
Quercus coccifera         Ilex (Kleynen), Scharlaken bezieboom (vrucht: Scharlaken Greynen oft Bezien) Cruydt-boeck 6, 29, 4  
Quercus ilex       Steeneik Ilex (Grooten) Cruydt-boeck 6, 29, 5  
Quercus ithaburensis subsp. macrolepis         Cerris met de groote Eeckel Cruydt-boeck 6, 29, 8  
Quercus pubescens ?     Donzige eik Eycke (Tamme oft Ghemeyne), Eyckenboom (Leeghen) Cruydt-boeck 6, 29, 1  

Quercus robur

     

Zomereik (vrucht: Balanos, Glans, Eeckel, (galappel) Cecis, Galla, Eycken appel, Galnoten, (napje) Calices glandium (Cupulae glandium))

Eycke (Wilde), Eyckenboom (vrucht: Eeckel, Eyckel) Cruydt-boeck 6, 29, 1  
Quercus sp.       Eik Galnote (Groote) Cruydt-boeck 6, 29, 2  
Quercus sp.       Eik Eyckenappel (balleken dat op het Eyckenloof groeyt) Cruydt-boeck 6, 29, 2  
Quercus sp.       Eik Galnote (Kleyne) Cruydt-boeck 6, 29, 2  
Quercus suber       Kurkeik Korckboom (schors: Korck, Vlothout) Cruydt-boeck 6, 29, 6  
Retama sphaerocarpa ?       Spartum (Groot Heesterachtigh) Cruydt-boeck 6, 27, 3  
Retama sphaerocarpa var.         Spartum (Kleyn Heesterachtigh) Cruydt-boeck 6, 27, 3  
Rhamnus catharticus       Wegedoorn Rhijnbesien Cruydt-boeck 6, 26, 18  
Rhamnus frangula       Sporkehout Pijlhout, Sporckenhout Cruydt-boeck 6, 27, 25  
Rhamnus lycioides ?       Rhamnus (Derden) van Clusius Cruydt-boeck 6, 26, 16  
Rhus coriaria       Sumak (zaad: Rhous ho epi ta opsa, Erythros, Rhus obsoniorum,
bladeren: Rhous birsodepsicos, Scytodepsicos, Rhus coriarium) Smack, Sumach
Cruydt-boeck 6, 27, 18  
Ribes nigrum       Zwarte bes Aelbesien (Swarte), Besiekens over Zee (Zwarte) Cruydt-boeck 6, 26, 9  
Ribes rubrum       Aalbes Aelbesien (Roode), Besiekens over Zee (Roode) Cruydt-boeck 6, 26, 9  
Ribes uva-crispa       Kruisbes Croesbesien, Kroeselen, Stekelbesien Cruydt-boeck 6, 26, 8  
Rubus caesius       Dauwbraam Braem(en) (Kleyne oft Eerdt) Cruydt-boeck 6, 26, 1  
Rubus fruticosus       Gewone braam Braem(en) (Groote oft Ghemeyne), Breemen [vrucht: Braembezien, Haghebezien] Cruydt-boeck 6, 26, 1  
Rubus idaeus       Framboos Hinnebezien Cruydt-boeck 6, 26, 2  
Ruscus aculeatus       Stekelige muizendoorn Palm (Stekende) Cruydt-boeck 6, 26, 4  
Ruscus hypoglossum       Muizendoorn Keelcruydt, Tapkenscruydt, Tonghenbladt (Manneken) Cruydt-boeck 6, 26, 5  
Ruscus hypophyllum       Muizendoorn Tonghenbladt (Wijfken) Cruydt-boeck 6, 26, 5  
Salix alba       Schietwilg Wilghenboom (Groote) Cruydt-boeck 6, 29, 21  
Salix alba subsp. vitellina       Bindwilg Wilghe (Bind) Cruydt-boeck 6, 29, 21  
Salix alba 'Vitellina'        Bindwilg Wilghe (Bind) Cruydt-boeck 6, 29, 21  
Salix purpurea       Bittere wilg Wilghe (Swarte) Cruydt-boeck 6, 29, 21  
Salix repens subsp. angustifolia       Kruipwilg Wilghe (Leeghe oft Neere) met smalle bladeren Cruydt-boeck 6, 29, 22  
Salix repens subsp. repens ?     Kruipwilg Wilghe (Leeghe oft Neere) met breede bladeren Cruydt-boeck 6, 29, 22  
Salix viminalis       Katwilg Wijmen Cruydt-boeck 6, 29, 21  
Sambucus nigra       Gewone vlier Vlier (Eerste oft Ghemeynen) Cruydt-boeck 6, 29, 23  
Sambucus nigra var. laciniata       Peterselievlier Vlier (Tweede) met geelachtighe bezien Cruydt-boeck 6, 29, 23  
Sambucus racemosa       Trosvlier Vlier (Vierde oft Wilden) Cruydt-boeck 6, 29, 23  
Sorbus aucuparia       Wilde lijsterbes Sorbenboom (Tammen) (vrucht: Sorben) Cruydt-boeck 6, 28, 13  
Sorbus aucuparia       Wilde lijsterbes Sorbenboom (Tammen) (vrucht: Sorben) Cruydt-boeck 6, 28, 12  

Sorbus torminalis

     

Elsbes (vrucht: Oön, Ouon, Sorbum, Sorbe, Sorben_

Sorbenboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 28, 13  

Sorbus torminalis

     

Elsbes (vrucht: Oön, Ouon, Sorbum, Sorbe, Sorben)

Sorbenboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 28, 12  
Spartium junceum ?     Bezemstruik Brem (Italiaenschen) Cruydt-boeck 6, 27, 1  
Spartium spinosum       Stekelbrem Acacia (Tweede) Cruydt-boeck 6, 26, 14  
Staphylea pinnata       Pimpernoot Pimpernotenboom (vrucht: Pimpernoten, Sint Anteunis Nootkens) Cruydt-boeck 6, 28, 26  
Stipa pennata       Vedergras Spartum (Ghevedert Biesachtigh) van Oostenrijck Cruydt-boeck 6, 27, 4  
Syringa vulgaris       Gewone sering Lillach, Syringa (Blauwe) Cruydt-boeck 6, 27, 17  
Tamarix gallica       Franse tamarisk Tamarischboom (Groote), [Tamarischboom (Tamme)] Cruydt-boeck 6, 27, 5  
Taxus baccata       Taxus Booghehout, Ibenboom, Taxus, Yevenhout Cruydt-boeck 6, 30, 10  
Thuja occidentalis       Westerse levensboom Boom des levens Cruydt-boeck 6, 30, 9  
Tilia cordata       Winterlinde Linde, Lindenboom Manneken Cruydt-boeck 6, 29, 16  
Tilia platyphyllos       Zomerlinde Linde, Lindenboom (Ghemeynen), Lindenboom Wijfken Cruydt-boeck 6, 29, 16  
Ulex europaeus       Gaspeldoorn Gaspeldoren Cruydt-boeck 6, 26, 21  
Ulmus glabra       Ruwe iep (Bergiep) Heerenteer, Herseleer, Olm (Bergh) Cruydt-boeck 6, 29, 15  
Ulmus minor       Gladde iep Olmboom Cruydt-boeck 6, 29, 15  
Vaccinium myrtillus       Blauwe bosbes Crakebesien (Swarte), Haverbesien, Postelbesien Cruydt-boeck 6, 27, 7  
Vaccinium vitisidaea       Rode bosbes Crakebesien (Roode) Cruydt-boeck 6, 27, 8  
Viburnum lantana       Wollige sneeuwbal Lantana, Viorne Cruydt-boeck 6, 27, 21  
Viburnum opulus       Gelderse roos Swelcken, Swelckenhout, Vlier (Water) met platte kranssen, Watervlier Wijfken Cruydt-boeck 6, 29, 24  
Viburnum opulus 'Roseum'       Gewone sneeuwbal Vlier (Water) met bolsghewijse tros, Watervlier Manneken Cruydt-boeck 6, 29, 24  
Viburnum tinus         Laurusboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 30, 2  
Viscum album       Maretak Marentacken Cruydt-boeck 6, 29, 3  
Vitex agnuscastus       Monnikenpeper (Kuisboom) Abrahamsboom, Agnus castus, Cuyschboom, Cuyschlam, Schaepsmuyl, Wilge (Zee) Cruydt-boeck 6, 27, 12  
Ziziphus mauretanica       Indische dadel (met witte vruchten) Jujuben (Witte) Cruydt-boeck 6, 28, 16  
Ziziphus jujuba         Jujuben (Witte) Cruydt-boeck 6, 28, 16  
Ziziphus sativa         Jujuben (Ghemeyne oft Roode) Cruydt-boeck 6, 28, 16  

Ziziphus ziziphus

     

Chinese dadel (met rode vruchten) (vrucht: Zizipha, Serica (Iuiubae), Juiube, Juiuben)

Jujuben (Ghemeyne oft Roode) Cruydt-boeck 6, 28, 16  
Zygophyllum fabago       Syrische kapperstruik Cappers met hauwkens Cruydt-boeck 6, 26, 7  

^Naar het begin van deze pagina