Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 26 capitel 1, bladzijde 1162-1163  Zie volgende pagina »

Van Braembezien

1  

Rubus fruticosus - Gewone braam

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Braem(en) (Groote oft Ghemeyne), Breemen [vrucht: Braembezien, Haghebezien]
  • 1616 Latijn: Rubus [742]
  • 1554/1557: Braembesien, Braemen, Breemen, Bremen, Brombeer, Haeghebesien, Meure de Ronce, Meurons, Mora bassi, Mora bati, Morum rubi, Ronce, Rubus, Sentis, Vacinia

Overzicht Rubus fruticosus op deze site

Alle foto's van Rubus fruticosus op internet

Rubus fruticosus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rubus fruticosus in Plantago PlantIndex

2  

Rubus caesius - Dauwbraam

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Braem(en) (Kleyne oft Eerdt-)
  • 1616 Latijn: Rubus minor [742]
  • 1554/1557: Braemen (cleyne), Catherine, Chamaebatus, Humirubus, Ronce (petite)

Overzicht Rubus caesius op deze site

Alle foto's van Rubus caesius op internet

Rubus caesius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Rubus caesius in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina