Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 26 capitel 5, bladzijde 1167-1168   Zie volgende pagina »

Van Tonghenbladt

1  

Ruscus hypoglossum - muizendoorn

  • 1644 Vlaams: Keelcruydt, Tapkenscruydt, Tonghenbladt (Manneken)
  • 1616 Latijn: Hippoglossum [745]
  • 1554/1557: Auffenblat, Beerblat, Bislingua, Bonifacia, Hauckblat, Herbe aux langues, Hippoglossum, Hippoglossum mas, Hypoglossum, Keelcruyt, Lingua pagana, Tapkenscruyt, Tonghenbladt, Uvularia, Zapfflinkraut, Zungenblatt

Overzicht Ruscus hypoglossum op deze site

Alle foto's van Ruscus hypoglossum op internet

Ruscus hypoglossum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ruscus hypoglossum in Plantago PlantIndex

2  

DanaŽ racemosa - Alexandrijnse laurier

  • 1644 Vlaams: Tonghenbladt
  • 1616 Latijn: Laurus Alexandrina [745]
  • 1554/1557: Laurier Alexandrin, Laurus Alexandrina, Laurus Idaea, Laurus van Alexandrien, Victoriola

Overzicht DanaŽ racemosa op deze site

Alle foto's van DanaŽ racemosa op internet

DanaŽ racemosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

DanaŽ racemosa in Plantago PlantIndex

3  

Ruscus hypophyllum - muizendoorn

  • 1644 Vlaams: Tonghenbladt (Wijfken)
  • 1554/1557: Hippoglossum femelle

Overzicht Ruscus hypophyllum op deze site

Alle foto's van Ruscus hypophyllum op internet

Ruscus hypophyllum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ruscus hypophyllum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina