Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 26 capitel 9, bladzijde 1172-1174   Zie volgende pagina »

Van Aelbesien

1  

Ribes rubrum - Aalbes

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Aelbesien (Roode), Besiekens over Zee (Roode)
  • 1616 Latijn: Ribesium fructu rubro [749]
  • 1554/1557: Aelbesiekens, Aelbesien (roode), Besiekens over zee, Groiselles d'outre mer, Groiselles rouges, Grossula rubra, Grossula transmarina, Grossularia transmarina, Ribes, Ribes rubrum, Ribesum, Sant Johansbeerlin, Sant Johanstreubel, Treublin, Uva ursi Galeni

Overzicht Ribes rubrum op deze site

Alle foto's van Ribes rubrum op internet

Ribes rubrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ribes rubrum in Plantago PlantIndex

2  

Ribes nigrum - Zwarte bes

  • 1644 Vlaams: Aelbesien (Swarte), Besiekens over Zee (Zwarte)
  • 1616 Latijn: Ribesium fruct nigro [749]
  • 1554/1557: Aelbesiekens, Aelbesien (swerte), Besiekens over zee, Groiselles d'outre mer, Groiselles noires, Grossula transmarina, Grossularia transmarina, Ribes, Ribes nigrum, Ribesum, Sant Johansbeerlin, Sant Johanstreubel, Treublin, Uva ursi Galeni

Overzicht Ribes nigrum op deze site

Alle foto's van Ribes nigrum op internet

Ribes nigrum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ribes nigrum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina