Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 26 capitel 12, bladzijde 1177-1178   Zie volgende pagina »

Van Tragacantha

1  

Astragalus gummifer - gomhokjespeul

  • 1644 Vlaams: Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha
  • 1616 Latijn: Tragacantha sive Hirci spina [751]
  • 1554/1557: Espine de bouq, Gummi Dragaganthi, Hirci spina, Tragacantha, Tragacanthae lachrima

Overzicht Astragalus gummifer op deze site

Alle foto's van Astragalus gummifer op internet

Astragalus gummifer bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Astragalus gummifer in Plantago PlantIndex

2  

Astragalus tragacantha - tragant

  • 1644 Vlaams: Bocksdoren, Dragant (Gomme), Tragacantha
  • 1616 Latijn: Tragacantha sive Hirci spina [751]
  • 1554/1557: Espine de bouq, Gummi Dragaganthi, Hirci spina, Tragacantha, Tragacanthae lachrima

Overzicht Astragalus tragacantha op deze site

Alle foto's van Astragalus tragacantha op internet

Astragalus tragacantha bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Astragalus in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Tragacantha (Ander) in Provencen ghevonden
  • 1616 Latijn: (Tragacantha altera, Tragacantha Hispanica)

^Naar het begin van deze pagina