Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 26 capitel 13, bladzijde 1178-1180   Zie volgende pagina »

Van Acacia

  • 1644 Vlaams: Acacia (Eerste oft Oprechte) 
  • 1616 Latijn: Acacia [752] 
  • 1554/1557: Acacia Aegyptiaca, Acacia d`'Égypte
  •    Noot: Clusius (1557) noemt ook Acacia altera, Acacia Pontique,

zie

Kijk eens

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

 

2  

(Acacia nilotica) - Arabische gom

  • 1644 Vlaams: Gomme van Arabien
  • 1616 Latijn: Gummi Arabicum [752]

Overzicht Acacia niloticaop deze site

Alle foto's van Acacia niloticaop internet

Acacia niloticabij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Acacia niloticain Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina