Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 2, bladzijde 1195-1196  Zie volgende pagina »

Van Acker-Brem

1  

Genista tinctoria - Verfbrem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Brem (Ghemeynen Acker-)
 • 1616 Latijn: Genista tinctoria [763]
 • 1554/1557: Ackerbrem, Ferbblumen, Flos tinctorius, Geelferbblumen, Heydensmuck

Overzicht Genista tinctoria op deze site

Alle foto's van Genista tinctoria op internet

Genista tinctoria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Genista tinctoria in Plantago PlantIndex

2  

Genista florida

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Brem (Grooten Acker-)
 • 1616 Latijn: Genistae tinctoriae altera icon [763]
 • 1554/1557: Ackerbrem

Overzicht Genista florida op deze site

Alle foto's van Genista florida op internet

Genista florida bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Genista in Plantago PlantIndex

3  

Genista tridentata subsp. tridentata

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Brem (Kleynen oft Leeghen)
 • 1616 Latijn: Genista humilis [763]
 • 1554/1557: Ackerbrem, Erdtpfriemen, Geneste (petit), Genista humilis

Overzicht Genista tridentata subsp. tridentata op deze site

Alle foto's van Genista tridentata subsp. tridentata op internet

Genista tridentata subsp. tridentata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Genista tridentata subsp. tridentata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina