Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 4, bladzijde 1197-1199  Zie volgende pagina »

Van Biesachtigh Spartum

1  

Macrochloa tenacissima - espartogras

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Spartum (Biesachtigh oft Cruydt-)
  • 1616 Latijn: Spartum herba [765]

Overzicht Macrochloa tenacissima op deze site

Alle foto's van Macrochloa tenacissima op internet

Macrochloa tenacissima bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

2  

Lygeum spartum

  • 1644 Vlaams: Spartum (Andere soorte van Biesachtigh oft Cruydt-)
  • 1616 Latijn: Sparti herbae alia species [765]

Overzicht Lygeum spartum op deze site

Alle foto's van Lygeum spartum op internet

Lygeum spartum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lygeum spartum in Plantago PlantIndex

3  

Ammophila arenaria - helm

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Halm, Helm, Spartum (Biesachtigh) van de Noordsche Zee
  • 1616 Latijn: (Spartum Oceanicum)

Overzicht Ammophila arenaria op deze site

Alle foto's van Ammophila arenaria op internet

Ammophila arenaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ammophila arenaria in Plantago PlantIndex

4  

Stipa pennata - vedergras

  • 1644 Vlaams: Spartum (Ghevedert Biesachtigh) van Oostenrijck
  • 1616 Latijn: (Spartum Austriacum pennatum)

Overzicht Stipa pennata op deze site

Alle foto's van Stipa pennata op internet

Stipa pennata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Stipa pennata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina