Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 5, bladzijde 1199-1201  Zie volgende pagina »

Van Tamarisch-boom

1  

Myricaria germanica - Duitse tamarisk

  • 1644 Vlaams: Tamarischboom (Ghemeyne oft Kleyne), [Tamaris chboom (Wilde)]
  • 1616 Latijn: Tamarix [766]
  • 1554/1557: Birtzenbertz, Bruyere sauvage, Myrica humilis, Portz, Tamaris, Tamariscenholtz, Tamarischboom (cleyn), Tamariscus, Tamarix, Tamarix (petit)

Overzicht Myricaria germanica op deze site

Alle foto's van Myricaria germanica op internet

Myricaria germanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Myricaria germanica in Plantago PlantIndex

2  

Tamarix gallica - Franse tamarisk

  • 1644 Vlaams: Tamarischboom (Groote), [Tamarischboom (Tamme)]
  • 1616 Latijn: Tamaricis ramulus cum floribus [766]
  • 1554/1557: Tamarischboom (groot), Tamarix (grand)

Overzicht Tamarix gallica op deze site

Alle foto's van Tamarix gallica op internet

Tamarix gallica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tamarix gallica in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina