Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 6, bladzijde 1201-1204  Zie volgende pagina »

Van Heyde

1  

Calluna vulgaris - Struikhei

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Heyde (Eerste oft Kleyne oft Ghemeyne)
  • 1616 Latijn: Erica prior [767]
  • 1554/1557: Bruyere, Erica, Erice, Heyde(n), Selago de Pline

Overzicht Calluna vulgaris op deze site

Alle foto's van Calluna vulgaris op internet

Calluna vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Calluna vulgaris in Plantago PlantIndex

2  

Erica cinerea - Rode dophei

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Heyde (Tweede oft Groote)
  • 1616 Latijn: Erica altera [767]
  • 1554/1557: Bruyere (petite), Erica altera, Heyde (cleyn)

Overzicht Erica cinerea op deze site

Alle foto's van Erica cinerea op internet

Erica cinerea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Erica cinerea in Plantago PlantIndex

3  

Erica carnea

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Heyde (Derde) met smalle bladerkens
  • 1616 Latijn: Erica tertia [768]

Overzicht Erica carnea op deze site

Alle foto's van Erica carnea op internet

Erica carnea bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Erica carnea in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina