Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 14, bladzijde 1216-1218  Zie volgende pagina »

Van Cyprus oft Alkanna

1  

Phillyrea angustifolia

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Alcanna oft Alkanna, Cyprus (met smaller bladeren), Henne van de Arabers
  • 1616 Latijn: Cyprus [776]

Overzicht Phillyrea angustifolia op deze site

Alle foto's van Phillyrea angustifolia op internet

Phillyrea angustifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phillyrea angustifolia in Plantago PlantIndex

2  

Phillyrea latifolia

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Cyprus met breeder bladeren
  • 1616 Latijn: Cyprus latiore folio [776]

Overzicht Phillyrea latifolia op deze site

Alle foto's van Phillyrea latifolia op internet

Phillyrea latifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Phillyrea latifolia in Plantago PlantIndex

3  

Lawsonia inermis

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Alcanna Arabum van Rauwolfius

Overzicht Lawsonia inermis op deze site

Alle foto's van Lawsonia inermis op internet

Lawsonia inermis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lawsonia inermis in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina