Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek
26 Van de stekelighe oft doornachtighe heesteren Planten Alfabetisch
27 Van de Heesteren sonder doornen Planten Alfabetisch
28 Van de Boomen die vruchten draghen Planten Alfabetisch
29 Van de Wilde Boomen Planten Alfabetisch
30 Van de altijdt groene, harstdraghende ende andere dieghelijcke Boomen ende boomachtigh ghewas Planten Alfabetisch

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 6 boek 27 capitel 16, bladzijde 1219-1220  Zie volgende pagina »

Van Syringa

1  

Philadelphus coronarius - boerenjasmijn

  • 1644 Vlaams: Fluyteboom (Witte), Pijpboom (Witte), Syringa met witte bloemen
  • 1616 Latijn: Syringa [777]

Overzicht Philadelphus coronarius op deze site

Alle foto's van Philadelphus coronarius op internet

Philadelphus coronarius bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Philadelphus coronarius in Plantago PlantIndex

2  

Jasminum sambac - Arabische jasmijn

  • 1644 Vlaams: Syringa (Iasmin) van Arabien
  • 1616 Latijn: (Syringa Arabica)
  • 1554/1557: Sambac(h), Zambach

Overzicht Jasminum sambac op deze site

Alle foto's van Jasminum sambac op internet

Jasminum sambac bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Jasminum sambac in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina